Politisk arbejde

 • Udsnit af mandlig læge (ansigt ikke synligt) sidder foran tablet, en grafisk illustration af en internetbrowser og diverse ikoner er redigeret ind over billedet for at illustrere brugen af digital teknologi i sundhedsvæsnet.
  Nyhed

  Regnemodellen ’BIS’ skal skabe bedre overblik over de økonomiske gevinster ved at investere i sundhed. Psoriasisforeningen har været involveret i, at psoriasis nu er kommet med som sygdomsområde, hvilket kan bidrage til at udpege investeringer på psoriasisområdet, der betaler sig.

 • Landskabsbillede viser udsnit af stranden ved Det Døde Hav, hvor psoriasispatienter sendes i klimabehandling. En gruppe mennesker bader i det salte vand ved bredden og flyder.
  Nyttig viden

  Hvordan sikres psoriasispatienter i norden lige adgang til klimabehandling nu og for fremtiden? Det er udgangspunktet for den hvidbog, som Psoriasisforeningen sammen med foreningerne i den nordiske psoriasis-sammenslutning Nord-Pso er gået sammen om.

 • Liselott Blixt
  Politik

  Formand for Psoriasisforeningens Sundhedspolitiske Udvalg, Liselott Blixt, har deltaget i Patiensakademiets møderækker under titlen " De store sundhedsplaner" og i forbindelse med den afsluttende konference skrevet et debatindlæg om patientinddragelse: ”Vi ved, at patientinddragelse virker – så nu skal der ske noget”.

 • Fra Verdens Psoriasisdag i Hellerød 2005
  Verdens Psoriasisdag

  Tiden flyver i godt selskab. Det er ikke til at forstå, at Verdens Psoriasisdag nu har været afholdt i næsten 20 år. Et kig i arkiverne tager dig med på en rejse tilbage fra manifest til en årligt tilbagevendende begivenhed på verdensplan.

 • PRO
  PRO-data

  PRO-data kan bidrage til at skabe et mere patientcentreret sundhedssystem, hvor patienternes egne input ift. helbred og behandling inddrages systematisk i både forskning og tilrettelæggelsen af behandlingsforløb. Psoriasisforeningen har indgået et samarbejde med Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat om et projekt, der skal forbedre psoriasispatienters forløb i sundhedsvæsnet.

 • Screenshot af den omtalte kronik med overskrift på kronikken og portrætbillede af kronikøren.
  Kronik

  En kronik hos Politiken problematiserer, hvordan patienter med autoimmune sygdomme bliver kastebolde i sundhedsvæsnet i fragmenterede og ukoordinerede forløb ─ alt imens det eneste tiltag, der har formået at give denne patientgruppe en effektiv, helhedsorienteret behandling, lige nu er ved at blive tabt på gulvet.

 • Hånd med blå gummihandske der holder en kolbe med blå væske i
  Nyttig viden

  Klinisk forskning er en forudsætning for udvikling af bedre behandlinger og ny medicin, for psoriasis såvel som alle andre sygdomme og sundhedsmæssige problematikker. Som patient er du vigtig for forskerne, samtidig kan man via kliniske forsøg få adgang til at afprøve de nyeste behandlinger. Men hvad går klinisk forskning helt præcist ud på, og hvad indebærer det fx at deltage i et forsøg? Det bliver du klogere på i denne artikel.

 • Foto af indgang J ved Aarhus Universitetshospital, perspektiv nedefra, blå himmel.
  Nyhed

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop offentliggjort nyheden om fordeling af 947 mio. fra den såkaldte SSA-reserve, som et bredt flertal har indgået aftale om. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er på listen, og det sikrer en videreførsel af NCAS frem til 2026, dog med en mindre bevilling end hidtil.

 • Fællesskab
  Nyttig viden

  Uanset hvilken type offentlig ydelse, du modtager, er det muligt at lave frivilligt arbejde. Der er dog visse regler, som det er vigtigt at kende, så du ikke risikerer at blive modregnet eller få stoppet dine udbetalinger.

 • Luftfoto af Aarhus Universitetshospital
  Nyhed

  Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme har – med stærk opbakning fra bl.a. Psoriasisforeningen – længe arbejdet målrettet på at sikre permanent finansiering efter udløb af pilotprojekts bevillingsperiode. Nu har NCAS sammen med en række sundhedsorganisationer fået tildelt bevilling for første kvartal af 2023 – en vigtig nyhed der tegner godt, mener Psoriasisforeningens direktør.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.