Udsnit af mandlig læge (ansigt ikke synligt) sidder foran tablet, en grafisk illustration af en internetbrowser og diverse ikoner er redigeret ind over billedet for at illustrere brugen af digital teknologi i sundhedsvæsnet.

Det vigtigste du skal vide om PRO til psoriasis

PSO Psoriasis er på vej hos hudlæger i hele landet. Et redskab der kan styrke behandlingen, lette konsultation og forløb og støtte dialogen mellem læge og patient. Her er det vigtigste, du skal vide om PRO – som sundhedsfaglig og som psoriasispatient.

Psoriasisforeningen har bidraget til udviklingen og implementeringen af PRO Psoriasis – et elektronisk spørgeskema udviklet til psoriasispatienter. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og bruges som supplement til den kliniske vurdering i dermatologisk speciallægepraksis.

Psoriasisforeningen har siden 2019 indgået i et samarbejde med Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat omkring udviklingen af dette PRO-værktøj mhp. at forbedre psoriasispatienters forløb i sundhedsvæsnet. Og i 2022 er implementeringen til landets hudlæger påbegyndt.

På denne side kan du finde ud af, hvordan PRO-spørgeskemaet til psoriasis kan styrke behandlingen og lette konsultationen, både for dig som sundhedsfaglig og for dig som psoriasispatient. 

Det skal du vide om PRO til psoriasis som sundhedsfaglig 

Som de faglige dermatologiske organisationer har orienteret om, er der nu en proces i gang med at implementere PRO på psoriasisområdet. PRO-skemaet til psoriasis er færdigudviklet og implementering er iværksat mhp. udbredelse til hudlæger i hele landet. 

PRO Psoriasis er et elektronisk spørgeskema udviklet til psoriasispatienter. Skemaet indeholder emner, der er vigtige for både patienter og klinikere, og bruges som supplement til den kliniske vurdering i dermatologisk speciallægepraksis. Værktøjet er udviklet af læger, sygeplejersker og patienter i regi af det nationale PRO-sekretariat og pilottestet af bl.a. af 250 psoriasispatienter og fire praktiserende hudklinikker. 

PRO-skemaet er et nyttigt dialogredskab, der kan lette arbejdet og understøtte kvaliteten i behandlingen og fokus på kritiske punkter hos patienten samt støtte overgangen mellem sektorer. Her finder du information og vejledning til implementeringen:

Implementering af PRO-skemaet til psoriasis vil være et kvalitetsstempel for din praksis. 

Det skal du vide om PRO til psoriasis som patient

Måske har du hørt om PRO-data før? Hvis ikke, så vil du sandsynligvis høre mere til det. Begrebet er så småt begyndt brede sig i det danske sundhedsvæsen, og Psoriasisforeningen har bidraget til udviklingen af PRO-værktøjet til psoriasis. Læs mere om, hvad præcis PRO dækker over, i boksen længere nede. 

PRO-spørgeskemaet giver mulighed for at gøre din hudlæge opmærksom på de aspekter af din sygdom, symptomer og behandling, der fylder mest for dig. Dermed kan det styrke dialogen med lægen og bidrage til at sikre dig den bedst mulige behandling. 

Psoriasisforeningen kan kun anbefale at spørge din hudlæge, om de bruger PRO til psoriasis, og overveje det som en fordel, hvis du står og skal vælge en hudlægeklinik. 

Se desuden gerne patientvejledningen til PRO Psoriasis: 

 

Hvad er PRO? Kort fortalt

Patientrapporterede oplysninger (tilpasset til dansk fra det ligeledes knap så mundrette engelske ’patient reported outcomes’), ofte forkortet til PRO-data, dækker over følgende:

Patientrapporterede oplysninger (PRO) er en betegnelse for systematisk opsamling og anvendelse af patienters egen vurdering og indberetning af deres sundhedsmæssige tilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

Det er disse typer af oplysninger, man i øjeblikket er i færd med at udvikle nye metoder og redskaber til at indsamle og databehandle systematisk i det danske sundhedsvæsen. På den måde kan PRO-data nemlig gøre det muligt at vurdere patientens gavn og værdi af et samlet patientforløb, skabe grundlag for bedre dialog mellem patienten og de lægefaglige eksperter samt gøre det muligt i større grad at tilpasse behandlingen til den enkelte.

...

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.