Persondata

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

Psoriasisforeningen behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail, telefon eller brev. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis vi får en besked fra et bestyrelsesmedlem i den kredsforening du er tilknyttet eller har søgt oplysninger hos.

Hvis du søger en stilling i foreningen, eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk.

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Psoriasisforeningens dataansvarlige er:
Direktør Lars Werner
Psoriasisforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Telefon 2094 2750
E-mail: lw@psoriasis.dk

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til foreningens vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig og sædvanlig i Psoriasisforeningens arbejde. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 b samt § /7 stk. 4.

Hjelmen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i Psoriasisforeningen er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.

Psoriasisforeningen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Dette sker når du vælger et medlemskab i foreningen eller gerne vil udføre frivilligt arbejde.

Psoriasisforeningen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.
Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Psoriasisforeningen behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til foreningen, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Psoriasisforeningen og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at Psoriasisforeningen skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Psoriasisforeningens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.