HudSagen

HudSagen – alliancen for kroniske hudsygdomme.

Atopisk Eksem Forening, Patientforeningen HS Danmark og Psoriasisforeningen har sammen taget initiativ til at etablere en alliance, der med én samlet og tværfaglig stemme skal være med til at løfte den dermatologiske dagsorden og sætte fokus på behovet for en styrket indsats i Danmark. Navnet er HudSagen – alliancen for kroniske hudsygdomme.

Behov for en fælles dermatologisk stemme

HudSagen - en alliancen for kroniske hudsygdomme

Ønsket om at danne en alliance bunder i de udfordringer, der i dag findes på området. Derfor er målet at skabe mere opmærksomhed om det dermatologiske område og sørge for, at patienter med kroniske hudsygdomme får bedre adgang til behandling. Alliancen vil desuden gøre op med de strukturelle udfordringer, der ligger i vores sundhedssystem og sikre lige behandling til alle patienter i Danmark.

Ambitionen med alliancen er derfor at samle centrale aktører på det dermatologiske område, der kan være med til at sikre, at viden bliver udvekslet på tværs af områder. Samstemmende vil foreningerne skabe større synlighed inden for det dermatologiske område.

Klik på foreningen og læs mere:

Atopisk Eksem ForeningPatientforeningen HS Danmark og Psoriasisforeningen

Arbejdet med etableringen af HudSagen er støttet af AbbVie, Leo Pharma, Pfizer, Sanofi, Eli Lilly og Novartis.

HudSagens alliancepartnere har ikke modtaget honorar for arbejdet. 

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.