Billedet viser hvidbogens forside med grafisk opsætning, titel i toppen og et billede af en solnedgang.

Nordisk hvidbog om klimabehandling skal fremme indsatsen for lige adgang

Hvordan sikres psoriasispatienter i norden lige adgang til klimabehandling nu og for fremtiden? Det er udgangspunktet for den hvidbog, som Psoriasisforeningen med foreningerne i den nordiske psoriasis-sammenslutning NORDPSO er gået sammen om.

Klimabehandlingen, som behandlingstilbud på lige linje med andre behandlingsmuligheder, har været under pres i en årrække, og det gælder ikke kun for de danske psoriasispatienter. For i alle medlemslandene under den nordiske psoriasis-sammenslutning NORDPSO oplever man, at klimabehandling ikke tildeles den samme status som andre typer af psoriasis-behandling. 

”Det har store konsekvenser, helt konkret at behandlingen ikke oplyses om eller tilbydes på lige fod – hvilket i sidste ende betyder at færre og færre psoriasispatienter får muligheden, og behandlingstilbuddet skrumper,” forklarede direktør for Psoriasisforeningen Lars Werner, da han præsenterede hvidbogen på dette års ’World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference’ i juli. 

Læs og/eller download hvidbogen 'Nordic Whitepaper on Climate Treatment: The impact of climate treatment on quality of life for psoriasis patients' ved at klikke på linket i boksen 'Dokumenter'.

Kortlægger udfordringer for klimabehandlingens fremtid

Gennemgående oplever landene under NORDPSO en undervurdering af klimabehandlingens effekt og vigtighed, og det bidrager til en faldende adgang til behandlingstilbuddet, som for mange med psoriasis meget vel er den bedste mulighed for en væsentlig forbedring af deres sundhedstilstand og livskvalitet.

Med hvidbogen giver NORDPSO derfor et overblik over nutidens anvendelse af og adgang til klimabehandling i de seks nordiske lande for på den måde at kortlægge de udfordringer, vi står over for, når det kommer til at sikre adgang til klimabehandling nu og for fremtiden. 

Her er de største udfordringer

NORDPSO sammenfatter i hvidbogen fire hovedudfordringer for klimabehandlingen, som de nordiske lande har til fælles:

  1. Stigmatisering og mangel på anerkendelse af livskvalitet som et vigtigt parameter
  2. Mangel på anerkendelse af behovet for en helhedsorienteret tilgang
  3. Ulige adgang til behandling
  4. Mangel på viden om effekten af klimabehandling
...

Klimabehandling skal anerkendes for sin effekt på livskvaliteten

Hvidbogen er udviklet i samarbejde med førende sundhedsfaglige eksperter og peger på behovet for at skabe en fælles forståelse på tværs af de nordiske lande for klimabehandlingens berettigelse som et afgørende behandlingstilbud for psoriasispatienter. 

I den sammenhæng taler hvidbogen for, at livskvalitet skal anerkendes som et centralt parameter i behandlingen af psoriasis og klimabehandlingens berettigelse. På trods af solid klinisk dokumentation stilles der fortsat spørgsmålstegn ved effekten af behandlingsformen, særligt på længere sigt. Ikke desto mindre kan det dokumenteres, at et flertal af psoriasispatienter fortæller om en markant og længerevarende forbedring af livskvaliteten efter et ophold såvel som større ro i sygdommen. 

Derudover fremhæves den holistiske tilgang, som er en del af behandlingsopholdet, hvor der ikke kun fokuseres på symptomer nu og her, men også på mulige tegn på følgesygdomme samt livsstilsændringer, der kan forebygge følgesygdomme og styrke patientens sygdomsmestring. 

Hvad er næste skridt?

Det vigtigste mål for dette fælles nordiske samarbejde er, at alle psoriasispatienter i norden sikres reel og lige adgang til behandlingstilbuddet. 

Med den nordiske hvidbog under armen vil foreningerne under NORDPSO nu igangsætte tiltag, der kan bidrage til at opbygge den fælles forståelse for og accept af behovet for klimabehandling. Samt engagere beslutningstagere, politiske og sundhedsfaglige interessenter i udviklingen af løsninger der kan sikre og styrke adgangen til klimabehandling for fremtiden. 

Af mulige indsatser peger hvidbogen bl.a. på fremme af forskning i klimabehandlings effekt samt undersøgelser, der kan belyse de samlede omkostninger ved klimabehandling sammenlignet med mere konventionelle behandlingsformer. Det kan bidrage til at opbygge en stærkere og bredere dokumentation for behandlingstilbuddet og værdien af den holistiske behandlingstilgang, som er central for klimabehandlingen. 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.