Historie

En marts dag i 1971 mødes en lille gruppe psoriasispatienter i et værelse på Rigshospitalet. De har ét bestemt mål med mødet, at stifte en forening for danskere med psoriasis. Det findes nemlig ikke.

Allerede året efter har de skaffet rigeligt med interesserede til at starte en patientforening for psoriatikere - Danmarks Psoriasis Forening. Fra april 2015 har foreningen skiftet navn til Psoriasisforeningen.

Skaber global udkigspost

Selv om man har nok at se til med at få foreningen op at køre, er Psoriasisforeningen allerede i sit første leveår med til at opruste uden for landets grænser. Det sker, da foreningen - sammen med søsterforeningerne i Skandinavien og England grundlægger det internationale forbund af psoriasisforeninger, IFPA. IFPA, der får hovedsæde i USA, bliver den globale udkigspost, hvorfra man overvåger og samler trådene fra bl.a. forskning og behandling i store dele af verden.

Danskerne skal lære, at psoriasis ikke smitter

I bitter erkendelse af, at psoriatikere ofte støder ind i usynlige mure - i skolen, på jobbet, på gaden, i selskaber osv, er ét af Psoriasisforeningens store mål at nedbryde fordommene om psoriasis. Da WHO erklærer 1981 for FN’s Internationale Psoriasis år, følger Psoriasisforeningen op med en landsdækkende kampagne, hvis helt enkle budskab lyder: "Psoriasis smitter ikke mere end  fregner". Så ukendt er sygdommen i offentligheden.

Opildner til mere forskning i psoriasis

Efterhånden som den lille forening vokser, bliver et nyt, stort mål at opildne lægevidenskaben til at lægge flere kræfter i psoriasisforskning. Læger og biokemikere står ikke ligefrem i kø for at dykke ned i psoriasissens gåde. De mest effektive behandling-præparater er typisk “arvet” fra andre forskningsgrene. For eksempel blev behandling med methotrexat oprindelig udviklet til kræftpatienter. Psoriasisforeningen grundlægger i 1984 Psoriasis Forskningsfonden med det formål at yde legater til at fremme forskning i psoriasis og psoriasisgigt. I dag støtter Psoriasis Forskningsfonden forskningen med op imod en halv million kroner årligt. Og legaterne regnes for en blåstempling af projektet, hvilket kan lette forskerens vej til legater fra større fonde.

Udbygger nordisk samarbejde

I 1986 går de skandinaviske lande sammen og etablerer den nordiske samarbejdsorganisation NordPso. Sammen søsætter den nordiske  organisation i 2003 den hidtil største, nordiske spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet. Undersøgelsen byder på flere overraskelser. Blandt andet, at langt flere tilsyneladende rammes af psoriasisgigt, end der står i lægebøgerne.

Endelig sin egen, internationale mærkedag

Alverdens Psoriasisforeninger har i mange år ønsket at få en international psoriasisdag. En officiel mærkedag er en måde at vise verden, at psoriasis og psoriasisgigt faktisk er en alvorlig sygdom, der kan gribe voldsomt ind i hverdagen og forringe ens livskvalitet betydeligt. Og da et medicinalfirma i 2003 gav tilsagn om at støtte en Verdens Psoriasisdag, ydede Psoriasisforeningen en aktiv indsats for at gøre mærkedagen til virkelighed. Den første Verdens Psoriasisdag blev afviklet på i 2004 - både globalt og i de enkelte lande. Se evt. www.worldpsoriasisday.com

WHO anerkender psoriasis som en kronisk alvorlig sygdom

I 2014 kunne mennesker med psoriasis verden over, glæde os over, at WHO har anerkendt psoriasis som en kronisk alvorlig sygdom, og regeringen har nævnt psoriasis som et indsatsområde i deres sundhedsudspil. Læs hele resolutionen her

Det lange seje træk

Gennem årene har Psoriasisforeningen markeret sig på mange måder f.eks. gennem informationskampagner som TV-spottet: "Psoriasis - en folkesygdom", initiativet "Den rullende Psoriasisdag", løbende kontakt til beslutningstagere på det sundhedspolitiske og sundhedsfaglige område
en lang række pjecer om sygdommen, dens behandling og pleje medlemsmagasinet, Hud & Helse, der udkommer fire gange om året, og som holder medlemmerne på forkant med nye politiske tiltag, ny forskning og behandling, der har betydning for psoriasispatientens trivsel.

I dag tæller Psoriasisforeningen 5.000 medlemmer.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.