Uddelte legater gennem tiden

Psoriasis Forskningsfonden uddeler hvert år penge til forskningsprojekter inden for psoriasis, psoriasisgigt og følgesygdomme

Psoriasis Forskningsfonden støtter forskning som udbygger, styrker og fremmer forståelsen af psoriasis og forbedrer behandlingen for patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Alle ansøgninger, som er forenelige med dette formål, vil komme i betragtning.

Niels Jensen, formand, Ove Østerby Hansen, kasserer og Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital(AUH) samt tilknyttet Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme, udvælger modtagerne af fondens legater.

Fonden uddeler legater to gange årligt - den 15. maj og den 15. september.

Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Legaterne har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde. 

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.