Støttebidrag og skat

Du kan opnå fradrag på din selvangivelse for gaver eller bidrag indbetalt til velgørende formål - f.eks. Psoriasis Forskningsfonden.

Du kan få fradrag for den første krone og op til 17.700,- i 2023. Hele dit bidrag vil gå til forskning, da fonden ikke skal betale skat.

Du skal oplyse dit cpr.nr. til Psoriasis Forskningsfonden, og vi indberetter dit bidrag til skattevæsenet, hvorefter beløbet vil fremgå af din selvangivelse.

Såfremt du ønsker et fradrag på et højere beløb, kan det også lade sig gøre, hvis du laver et gavebrev, hvori du juridisk forpligter dig til et fast bidrag over en 10-års periode.

Læs mere om fradragsregler på SKATs hjemmeside

Psoriasis Forskningsfondens bankkonto er 1551 4768333920

For yderligere oplysninger kontakt os på Telefon 36 75 54 00 eller Mail fonden@psoriasis.dk

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.