Psoriasisgigt - ømme håndled

Behandling

Psoriasisgigt er en gigtsygdom, der ikke kan kureres. Den kan behandles med medicin, der kan dæmpe betændelsestilstanden i dine led og lindre dine smerter. Oftest vil du skulle afprøve flere behandlinger, før du finder den rette og mest effektive for dig. Men det kan lade sig gøre.

Som psoriasisgigtramt vil du sikkert opleve, at gigten kører op og ned i bølger, hvor nogle perioder er værre end andre. Det gør det svært for både dig og lægen at finde en fast og kontinuerlig rytme i behandlingen.

Du vil måske være nødt til at skifte præparater. Enten fordi det nuværende ikke virker tilfredsstillende, eller hvis du for eksempel ikke tåler én form for medicin.

Mange gigtramte føler sig kastet rundt på må og få, selv om lægen gør sit bedste for at hjælpe. Derfor er det vigtigt, at du bliver afklaret med hvilken behandling, der passer bedst til dig og dit livsmønster. Hvordan behandlingen skal lægges til rette og doseres er en sag, der kræver fuld enighed mellem dig og din læge.

Nogle foretrækker at have mere ondt, hvis det betyder, de kan tage mindre medicin. Andre har det omvendt.

Hver gigtramt har sin egen livsrytme, der begrunder hans eller hendes ønsker og krav til behandling.

Den medicinske behandling 

Der findes flere midler til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme som psoriasisgigt. Det kan fx være i form af hurtigtvirkende betændelsesdæmpende midler som NSAID og binyrebarkhormon, langsomtvirkende betændelsesdæmpende midler (hvor methotrexat er lægens 1. valg), biologiske midler og smertestillende midler. 

Hurtigtvirkende betændelsesdæmpende midler

De hurtigtvirkende betændelsesdæmpende lægemidler gives for at få gigtbetændelsen under kontrol med det samme – og ofte sammen med langsomtvirkende medicin, som først virker efter nogle måneder. 

En del mennesker med psoriasisgigt har et mildt sygdomsforløb, hvor kun et enkelt eller ganske få led angribes af betændelse. Hører du til denne gruppe, vil du formentlig kunne klare dig med betændelsesdæmpende, smertestillende medicin – såkaldte gigtpiller eller NSAID-præparater.

NSAID er en forkortelse for non-steroide-anti-inflammatoriske lægemidler (fra engelsk drugs). Det vil sige, at de ikke indeholder binyrebarkhormon, men alligevel har en vis dæmpende virkning på betændelsen i leddet. Indholdsstofferne kan fx være ibuprofen, diclofenac eller naproxen.

Medicinen virker inden for få dage og viser sig ved mindre morgenstivhed og færre smerter, og har du feber, dæmpes også den. Medicinen fås på recept . Der skelnes mellem, om tabletterne er rapid eller retard. Rapid betyder, at tabletterne virker hurtigt. Retard betyder, at tabletten afgiver indholdsstoffet over længere tid og ofte er længere tid om at virke. 

Binyrebarkhormon

Et af de kraftigst virkende betændelseshæmmende midler med binyrebarkhormon er prednisolon. Det virker i løbet af 1-2 døgn, og det føles ofte som en stor lettelse, at smerterne aftager, ledhævelsen falder, og stivheden i leddene mindskes. Prednisolon® bliver i nogle tilfælde ordineret som tabletter, men for det meste gives stoffet som indsprøjtning direkte i et led eller en muskel. 

Langsomvirkende betændelsesdæmpende midler 

Hvis du har gigtbetændelse i flere led og sener, og de er hævede og gør ondt, vil du formentlig blive sat i en behandling, der svarer til den, der ordineres ved leddegigt. Den består som regel af en kombination af to typer betændelsesdæmpende lægemidler; et langsomtvirkende og et hurtigtvirkende.

De langsomtvirkende lægemidler har ofte først effekt efter et par måneders konstant brug og hæmmer på lang sigt betændelsen i leddene og forstyrrelser i immunsystemet. Erfaringen viser, at disse stoffer kan give færre ømme og hævede led. Stofferne, som omfatter methotrexat, leflonumid (Arava) og Salazopyrin, har alle en hæmmende virkning på celler, herunder især betændelsesceller. 

Biologiske lægemidler 

Hvis du ikke har god effekt af den ovennævnte traditionelle medicinske behandling, eller hvis bivirkningerne er for kraftige, vil din speciallæge vurdere, om behandling med biologiske lægemidler kan være en mulighed.

Denne type behandling skal speciallægen først visitere dig til, og den kan kun ordineres på specialafdelinger på hospitalerne. I øjeblikket er det de såkaldte TNF-alfa-hæmmere, der anvendes ved psoriasisgigt, som biologiske lægemidler. Det undertrykker kroppens immunforsvar og dæmper betændelsesreaktionerne ved de sværeste former for psoriasis og psoriasisgigt. 

Smertestillende lægemidler 

De fleste mennesker med psoriasisgigt har brug for smertestillende medicin sideløbende med behandlingen med betændelsesdæmpende lægemidler. Simple smertestillende midler omfatter bl.a. præparater med indholdsstoffet paracetamol. Det har få bivirkninger, hvis du nøjes med op til 3-4 g i døgnet. Paracetamol fås i håndkøb (Pamol, Panodil, Pinex), men er billigere på recept.

Kodein® og Tramadol® er receptpligtige lægemidler. De kan virke sløvende og er derfor uforenelige med blandt andet bilkørsel. Du skal også være forsigtig med samtidig at tage sovemidler, beroligende midler eller drikke alkohol. 

Retningslinjer for behandling af gigtpatienter Sundhedsstyrelsen har lavet ”Nationale kliniske retningslinjer” for en række gigtsygdomme. Det betyder, at lægen behandler dig ud fra de samme faglige anbefalinger og bedste praksis, uanset hvor I landet du bor. 

Suppler den medicinske behandling med fx fysioterapi

Ud over medicinsk smertebehandling kan fysio- og ergoterapi og en øget bevidsthed om, hvordan du prioriterer de daglige gøremål, hjælpe dig til at håndtere smerterne. Der er en række behandlingsmetoder, der kan lette dine smerter uden ellers at påvirke udviklingen af gigten. Mange bruger fx afspænding til at lindre og forebygge muskelsmerter – en fysioterapeut kan vejlede dig i forskellige metoder

Tilskud til fodbehandling

Din egen læge eller din gigtlæge skal henvise dig til fodbehandling med tilskud, hvis du har diagnosen psoriasisgigt. Lægen sender henvisningen elektronisk til fodterapeuten. Du skal så sikre dig, at den fodterapeut, du finder, har et ydernummer. – spørg fx, om dette er tilfældet inden du aftaler tid til behandlingen. Lægehenvisningen giver dig mulighed for at få tilskud til fodbehandlinger, bøjle-behandling, fremstilling af individuelle aflastninger og fremstilling af individuelt fremstillede indlæg. Du vil som udgangspunkt få 50 procent af udgiften betalt. Tilskuddet fratrækkes på fodklinikken.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.