Forskningsfondens bestyrelse

Forskningsfonden ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Psoriasisforeningen hovedbestyrelse.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, en formand, en kasserer og en specialist indenfor dermatologi:

Niels Jensen, formand

Niels Jensen har mangeårig erfaring som bestyrelsesmedlem og kasserer i Psoriasisforeningen. I 1984 var Niels Jensen med til at grundlægge Psoriasis Forskningsfonden og har siddet i fondens bestyrelse ad flere omgange. Niels Jensen blev valgt til formand for fonden i juni 2004.

Niels Jensen er privat landmand i den østjyske by, Sorring.

Ove Østerby Hansen, kasserer

Ove Østerby Hansen er mangeårigt medlem af Psoriasisforeningen og var tilbage i 1979 med til at starte Vejle Amtsforening.

Privat nyder Ove Østerby Hansen sit seniorliv.

Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital, AUH.

Lars Iversen tiltrådte 1. april 2010 som klinisk professor i dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme) ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Dermatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Hans forskningsområde er inflammatoriske hudsygdomme, især psoriasis. Lars Iversen er ligeledes med i det tværfaglige team på det Nationale Center for Autoimmune Sygdomme på AUH.

Du kan kontakte fonden på mail fonden@psoriasis.dk

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.