HH Huset

Organisation

Hovedbestyrelsen er den øverste besluttende myndighed i Psoriasisforeningen. I det daglige ledes Psoriasisforeningen af landskontoret og formandsskabet.

Psoriasisforeningen bor sammen med en masse andre patientforeninger i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består aktuelt af:
Landsformanden, 1 delegeret fra hver af de 15 kredsforeninger og 2 repræsentanter for PsoUng Udvalget. Hovedbestyrelsen vælger Formandskabet og de stående udvalg, fastlægger budget og godkender regnskab og kan regulere vedtægterne for Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen udpeger også bestyrelsen til Psoriasis Forskningsfonden. Hovedbestyrelsen tæller 18 personer.

Se Hovedbestyrelsen her.

Formandskabet

Formandskabet står for den daglige drift af Psoriasisforeningen og repræsenterer foreningen udadtil, for eksempel ved forhandling på politisk niveau. Formandskabet forbereder ligeledes møderne i Hovedbestyrelsen. Formandskabet står ligeledes for driften af Landskontoret. Formandskabet består af 3 personer – landsformand, næstformand og administrationschefen.

Se Formandskabet her.

Stående udvalg

Foreningen har 3 stående udvalg, der varetager forskellige aktiviteter og interesser for medlemmerne. Læs mere om:

- Klimabehandlingsudvalget
- PsoUng-udvalget
- PsoBørn

Kredsforeninger

Psoriasisforeningen består af aktuelt 15 kredsforeninger. Selv om Danmark i dag er inddelt i fem store regioner, har de lokale foreninger under Psoriasisforeningen valgt at forblive inddelt efter amtsmodellen, men er også på vej over i et samarbejde på regionsplan. Kredsforeningerne er patienternes talsmand på lokalt niveau. Blandt andet ved at rette forespørgsler til eller informere kommunale og regionale myndigheder, lokale institutioner og læger.
I kredsforeningerne rekrutteres de delegerede til hovedbestyrelsen i Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen udstikker de politiske hovedlinjer og har besluttende myndighed over landsforeningens og kredsforeningernes standardvedtægter. Se Standardvedtægterne her nedenunder.

Kredsforeningerne arrangerer herudover en række lokale aktiviteter for medlemmerne, eksempelvis foredrag og ekskursioner.

Find din kreds her.

Landskontor

Den daglige administration af Psoriasisforeningen varetages af foreningens landskontor i Taastrup. På landskontoret møder du:

Direktør Lars Werner, lw@psoriasis.dk
Bogholder Lizzie Berg, lb@psoriasis.dk
Sekretær og medlemsansvarlig Annette Blichfeldt, ab@psoriasis.dk
Kommunikationsansvarlig Puk Holm Hansen, phh@psoriasis.dk
Kommunikationsmedarbejder Mette Vennerstrøm, mv@psoriasis.dk

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.