Uddelte legater 2019

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har i 2019 valgt at bevilge støtte til følgende forskningsprojekter med i alt kr. 480.000 kr.

Psoriasis Forskningsfonden har støttet forskningsprojekter, der skaber ny viden og fremskridt i udviklingen af behandlingsmuligheder til gavn for mennesker med i psoriasis og psoriasisgigt.

Psoriasis og følgesygdomme

Charlotte Näslund Koch har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Psoriasis, hjerte-kar-sygdom og fælles genetik”.

Formålet med projektet er at undersøge følgesygdomme hos patienter med psoriasis. Psoriasis er en hyppig kronisk inflammatorisk hudsygdom, som er associeret med flere følgesygdomme og reduceret livslængde, særligt på grund af den høje forekomst af hjertekarsygdomme. Patienter med psoriasis har også øget forekomst af flere traditionelle risikofaktorer for hjertekarsygdomme, såsom overvægt, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og rygning. Dette kunne forklare den øgede risiko for følgesygdomme, men enkelte studier har foreslået, at den kroniske inflammation, der ses hos patienter med psoriasis, er en selvstændig risikofaktor for udvikling af følgesygdomme, heriblandt hjertekar- og leversygdom.

Vi har omfattende sundhedsdata fra de to store befolkningsundersøgelser Herlev-Østerbro og Østerbroundersøgelsen med mere end 120.000 individer. Ved at kombinere disse data med information fra de unikke danske registre, kan vi undersøge risikofaktorer og følgesygdomme hos personer med psoriasis. Resultater fra dette projekt har potentiale til direkte at kunne påvirke klinisk praksis i form af forebyggelsesstrategier og behandling af psoriasis og følgesygdomme.

Kunstig intelligens

Kenneth Thomsen har modtager 30.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Kunstig intelligens for Dermatologi, et tværfagligt Ph.d.-projekt mellem AUH og DTU”. 

Formålet med bevillingen er at ruste primærsektoren i diagnostikken og behandlingen af psoriasis, såvel som over 950 andre dermatologiske diagnoser, ved at udvikle et redskab til computerassisteret diagnostik via kunstig intelligens. 

Fra en kronisk inflammatorisk sygdom til en modificerbar sygdom

Thomas Emmanuel har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Belysning af sammenhængen og typen af TRM T-celler i huden efter klimabehandling og de nyeste p 19 targeterede lægemidler hos psoriasisatienter”.

Formålet ved dette studie er at undersøge, hvorvidt det naturlige forløb for psoriasis kan ændres fra en kronisk inflammatorisk sygdom til en modificerbar sygdom.

Udbrede anvendelse af ultralydsundersøgelser

Sara Kamp Felbo har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Characterization and monitoring of different phenotypes of peripheralpsoriatic arthritis by modern imaging – and their impact on physical and psychological aspects of patients lives”.

Formålet med studiet at kunne understøtte klinisk værdi af billeddiagnostik i klinisk praksis og udbrede anvendelse af ultralydsundersøgelser af patienter med psoriasis og observeret psoriasisartrit.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.