Kvindelig forsker sidder ved mikroskop.

Find et psoriasis-forsøg: Aktuelle undersøgelser og kliniske studier der søger deltagere

På denne side samler vi aktuelle (primært danske), videnskabelige undersøgelser og kliniske forsøg fra anerkendte instanser, vi har kendskab til på psoriasis- og psoriasisgigt-området ─ så du kan holde dig opdateret og måske selv bidrage til forskningen i bedre behandlinger og et liv uden psoriasis.

Psoriasisforeningen bidrager på en række forskellige måder til at fremme psoriasisforskningen. For eksempel hjælper vi forskere og andre sundhedsfaglige med at formidle kontakten til mennesker med psoriasissygdomme, der er interesseret i at deltage i videnskabelige undersøgelser og kliniske forsøg. 

For dig som patient kan det være en mulighed for at adgang til nyeste behandlinger, sundhedsfremmende viden eller metoder, eller få mere viden, tid med og opmærksomhed fra sundhedspersonale. Samtidig er du med til at forbedre behandlingen for andre med psoriasis. 

Aktuelle videnskabelige undersøgelser og kliniske forsøg inden for psoriasissygdomme

Psoriasis eller psoriasisgigt?

Hvis du har fået konstateret psoriasis eller psoriasisgigt af en læge og er fyldt 18 år, er du velkommen til at svare på spørgsmål om din sygdom i denne digitale undersøgelse. PSODEEP1 studiet ønsker at undersøge, hvordan sygdomsaktivitet ændrer sig over tid og forhold, der opfattes som værende forbundet med perioder med sygdomsforværring/opblussen. Spørgsmålene består hovedsageligt af multiple-choice spørgsmål og tager 10 – 15 minutter at udfylde. Bemærk venligst, at du kun må besvare undersøgelsen EN gang - hvis du allerede har besvaret spørgsmålene, bedes du ikke gøre det igen.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Lunds Universitet. 

Kontaktinformation: zgw652@sund.ku.dk (Albert Duvetorp SIC, KU)

Link til spørgeskema:

https://rcweb.med.lu.se/surveys/?s=39DWMEAHHK9HMTMF&fbclid=IwAR2dLcLYDfMPYfFMO2ktF0Anf-7hTDwbKtlmKzmUQ20rr_pa9XVl3Y3Ku0M

Mild til svær psoriasis?

Vi søger raske forsøgspersoner og patienter med mild til svær psoriasis til et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge årsagen til udvikling af hudsygdom samt finde gode metoder til at underkategorisere sygdommene og sikre markører for effekt af behandling.

Dette undersøges bl.a. ved at tage en blod- og hudprøve. Vi har brug for både 18-75-årige raske forsøgsdeltagere samt patienter med mild til svær psoriasis, for at kunne sammenligne om der er forskel på de forskellige grupper.

For at deltage skal du møde op til et enkelt besøg af ca. 45-60 minutters varighed på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital. Nogle forsøgspersoner vil blive tilbudt at deltage i en forlænget del af studiet, som strækker sig over 5 år (1 besøg/år).

Der betales ulempegodtgørelse svarende til 500 DKK samt transportgodtgørelse efter statens takster. Ulempegodtgørelse er skattepligtige. 

Projektet er støttet af LEO Fonden, og godkendt af den Videnskabsetiske komité (H-21032986). For yderligere information og interesse for deltagelse i forsøget er du meget velkommen til at kontakte os på mail: bioskin.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk eller tlf. 3867 3226.


Med venlig hilsen

BIOSKIN
Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital,
Gentofte Hospitalsvej 15, Opg. 15, 1. sal
2900 Hellerup
E-mail: bioskin.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk  
Telefon: 3867 3226
 

Bemærk, siden opdateres primært ved henvendelse fra de forsøgsansvarlige, så der kan forekomme opslag med undersøgelser, der ikke længere søger deltagere. Du er velkommen til at give besked, hvis du fanger et uaktuelt opslag, på kontakt@psoriasis.dk 

Mangler din undersøgelse her?

Er du sundhedsfaglig, og vil du gerne have din undersøgelse på listen? Så send en beskrivelse af din undersøgelse, kriterier for forsøgsdeltagere, kontaktperson og anden vigtig information til kontakt@psoriasis.dk

Vi bringer typisk opslag om aktuelle undersøgelser og kliniske forsøg her på siden og som facebook-opslag (hvor du selv bedes holde øje med kommentarsporet) samt i udvalgte tilfælde i vores nyhedsbrev. 

...


Hvad vil det sige at deltage i videnskabelige undersøgelser eller kliniske forsøg?

Det kan du læse meget mere om i artiklen her. 

Nyttig viden
Hånd med blå gummihandske der holder en kolbe med blå væske i

Klinisk forskning er en forudsætning for udvikling af bedre behandlinger og ny medicin, for psoriasis såvel som alle andre sygdomme og sundhedsmæssige problematikker. Som patient er du vigtig for forskerne, samtidig kan man via kliniske forsøg få adgang til at afprøve de nyeste behandlinger. Men hvad går klinisk forskning helt præcist ud på, og hvad indebærer det fx at deltage i et forsøg? Det bliver du klogere på i denne artikel.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.