Kredse

Psoriasisforeningen består af aktuelt 15 kredsforeninger fordelt i de 5 regioner i Danmark.

Kredsforeningerne er patienternes talsmand på lokalt niveau. De kan fx rette forespørgsler til eller informere kommunale og regionale myndigheder, lokale institutioner og læger. 

I kredsforeningerne rekrutteres de delegerede til hovedbestyrelsen i Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen udstikker de politiske hovedlinjer og har besluttende myndighed over landsforeningens og kredsforeningernes standardvedtægter.

Kredsforeningerne arrangerer herudover en række lokale aktiviteter for medlemmerne, eksempelvis foredrag og ekskursioner.

Kredsformænd

Nordjylland:
Anne-Marie Baadsgaard, Telefon 29 62 74 56, Mail amb@psoriasis.dk

Thy-Mors
Thorkild Jensen, Telefon 28 78 42 33, Mail tje@psoriasis.dk

Ringkøbing
Lonny Andersen, Telefon 31 32 43 49, Mail lan@psoriasis.dk

Viborg-Skive (kontaktperson)
Jens Sloth Nielsen, telefon 20 43 55 20, jsn@psoriasis.dk

Århus
Anette N. Jensen, Telefon 30 12 89 64, Mail anj@psoriasis.dk

Fyn
Gitte Stærk, Telefon 25 88 35 10, Mail gst@psoriasis.dk

Sydvestjylland
Kontakt venligst Landskontoret, Telefon 36 75 54 00, Mail LK@psoriasis.dk

Sydøstjylland
Lisa Fürstenberg, Telefon 61 43 74 26, Mail lfu@psoriasis.dk

Sønderjylland
Erik Berg, Telefon 23 27 97 21, Mail ebe@psoriasis.dk

Roskilde-Køge
Palle Pedersen, Telefon 30 31 63 03,  Mail ppe@psoriasis.dk

Storstrøm
Kontakt venligst Landskontoret, Telefon 36 75 54 00, Mail LK@psoriasis.dk

Vestsjælland (kontaktperson)
Eli Glückstadt, Telefon 20 92 23 47, Mail egl@psoriasis.dk

Bornholm
Kontakt venligst Landskontoret, Telefon 36 75 54 00, Mail LK@psoriasis.dk

Frederiksborg
Sten Svensson, Telefon 20 91 49 00, Mail ssv@psoriasis.dk

Storkøbenhavn
Lars Dyrner, Telefon 22 27 36 57, Mail ldy@psoriasis.dk

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.