Udsnit af mandlig læge (ansigt ikke synligt) sidder foran tablet, en grafisk illustration af en internetbrowser og diverse ikoner er redigeret ind over billedet for at illustrere brugen af digital teknologi i sundhedsvæsnet.

Regnemodel kan synliggøre gevinsterne ved at investere i psoriasisområdet

Nyhed

Regnemodellen ’BIS’ skal skabe bedre overblik over de økonomiske gevinster ved at investere i sundhed. Psoriasisforeningen har været involveret i, at psoriasis nu er kommet med som sygdomsområde, hvilket kan bidrage til at udpege investeringer på psoriasisområdet, der betaler sig.

I november 2022 præsenterede Videnscenter for Velfærd (VIVE) sammen med Lægemiddelindustriforeningen (LIF) deres nye beregner BIS (Beregner for Investeringer i Sundhed). En beregningsmodel der kan belyse de bredere økonomiske gevinster ved at investere i sundhed. Modellen tæller i alt 23 forskellige somatiske og psykiske sygdomme, herunder en række kroniske sygdomme – og er altså senest blevet udvidet med psoriasis. Det kan bidrage til at synliggøre, at investeringer på psoriasisområdet betaler sig, og hvor man skal sætte ind.

Psoriasisforeningen har bidraget ved at udpege datakilder for antallet af patienter, der er i behandling for psoriasis i speciallægepraksis og på hospitalsafdelinger. Ligesom foreningen har været med til at kvalificere den færdige model inden for psoriasisområdet.

“Jo flere sygdomsgrupper og sundhedsydelser i private eller offentlige enheder, der bliver tilføjet, jo mere detaljerede og præcise beregninger kan værktøjet foretage. Det er afgørende for at kunne komme med kvalificerede bud på mulige økonomiske besparelser, eksempelvis på grund kortere indlæggelser og færre sygedage, som følge af succesfulde tilbud og indsatser til bestemte sygdomsgrupper," siger Rasmus Højbjerg Jacobsen, projektchef i VIVE.

Gevinster på flere parametre

”Mere end 200.000 mennesker i Danmark lever med psoriasis i hud og led. Det er en stor, men ofte overset kroniker-gruppe. Det er vigtigt, at det bliver synligt for alle, at investeringer i denne patientgruppe betaler sig på flere parametre bl.a. i forhold til opsporing af følgesygdomme, livskvalitet, tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed altså både sundheds- og samfundsøkonomisk,” udtaler Lars Werner, direktør for Psoriasisforeningen.

Kort om BIS

BIS er en gratis sundhedsøkonomisk investeringsmodel, der giver et bud på afledte økonomiske konsekvenser over tid af investeringer i sundhed inden for en række sygdomsområder, herunder udvalgte kroniske og psykiske sygdomme.

BIS er en webbaseret applikation, der gør det muligt at beregne forbruget af sundhedsydelser for forskellige patientgrupper. Det er muligt at foretage sammenligninger af forskellige patientgrupper eller sammenligne med den generelle befolkning. 

Beregninger med BIS kan bruges til at give bud på afledte effekter af investeringer i tilbud og indsatser til bestemte patientgrupper. Modellen viser ikke en årsagssammenhæng, men også potentialet kan være af interesse, når specifikke tilbud til patientgrupper skal diskuteres.

BIS er udviklet af Videnscenter for Velfærd (VIVE) for Lægemiddelindustriforeningen, offentligt tilgængelig og gratis at benytte. 

...


Lars Werner håber desuden, at Medicinrådet med tiden vil gøre brug af BIS som værktøj til støtte ved beslutninger på niveau med QALY*, der er en beregner til at vurdere ny medicins effekt i forhold til prisen.

For at dette kan blive aktuelt kræver det dog, at BIS-beregneren får samme politiske bevågenhed, som QALY-metoden fik tilbage i 2019, da det blev besluttet, at Medicinrådet skulle tage den i brug som beslutningsstøtteværktøj fra oktober 2020.

*Sundhedspolitisk Tidsskrift: Medicinrådet overgår til QALY om et år
Danske Patienter: QALY er et godt redskab til at støtte beslutninger i Medicinrådet

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.