Foto af indgang J ved Aarhus Universitetshospital, perspektiv nedefra, blå himmel.

Bredt flertal sikrer midler til NCAS for 2023-26

Nyhed

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop offentliggjort nyheden om fordeling af 947 mio. fra den såkaldte SSA-reserve, som et bredt flertal har indgået aftale om. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er på listen, og det sikrer en videreførsel af NCAS frem til 2026, dog med en mindre bevilling end hidtil.

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme har – med stærk opbakning fra bl.a. Psoriasisforeningen – længe arbejdet målrettet på at sikre permanent finansiering efter udløb af pilotprojekts bevillingsperiode.

Derfor er det en særdeles glædelig nyhed, at et bredt flertal af Folketingets partier med en ny aftale har prioriteret NCAS blandt en lang række initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, heraf 21 inden for sundhed og psykiatri, der har fået tildelt midler fra den såkaldte SSA-reserve. 

”Vi er meget taknemmelige for, at partierne har fundet plads til NCAS på listen. Det viser, man er bevidst om centrets store værdi og har blik for, at investeringer i sundhed betaler sig. Samtidig er det et kritisk tidspunkt, aftalen kommer på; så vi ikke taber centrets viden og løsninger i behandlingen af denne udsatte og oversete patientgruppe på gulvet, før resultaterne for alvor kan nå at komme dem til gavn,” udtaler direktør for Psoriasisforeningen, Lars Werner, med henvisning til den oprindelige bevillingsperiode der netop er udløbet.

Psoriasisforeningen er dog betænkelig ved, at beløbet fra den ny aftale ikke matcher den oprindelige bevilling, men forstår de trange økonomiske tider, selvom foreningen er af den opfattelse, at midler anvendt i sundhedsvæsnet skal ses som en investering i menneskers liv, arbejdsliv og livskvalitet fremfor en omkostning.

Skal udvikle og udbrede løsninger og best practice til gavn for hele patientgruppen

Som oprindeligt et pilotprojekt, har fremtiden for centret for autoimmune sygdomme længe været usikker, ikke mindst efter den 4-årige bevillingsperiode er udløbet med 2022. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme blev etableret ved Aarhus Universitetshospital i marts 2018 efter en bevilling fra Sundhedsministeriet på 18 millioner til projektet, der skal løfte behandlingen af mennesker med autoimmune sygdomme – en udsat gruppe af patienter der ofte er multisyge, og hvis udfordringer i mødet med sundhedsvæsnet stiger med antallet af diagnoser. 

”Siden etableringen har centret opereret i front på feltet med udvikling af nye innovative løsninger mhp. at sikre denne patientgruppe et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. De foreløbige meldinger fra både kliniske forsøg og patientinterviews viser lovende resultater, som man håber på at udbrede til resten af landet,” forklarer Lars Werner. 

På sigt er centrets vigtigste mål at udvikle ny viden, løsninger og best practice der kan forbedre behandlingen for alle med autoimmune sygdomme herunder psoriasissygdomme, til gavn for patienterne såvel som for samfundet.

Derfor er det en vigtig opgave for Psoriasisforeningen at bidrage til at understøtte centret og dets udvikling. 

Om patienter med autoimmune sygdomme

Patienter med autoimmune sygdomme (fx psoriasis/psoriasisgigt, kroniske tarmsygdomme og rygsøjlegigt) er ofte multisyge med både følgesygdomme og flere autoimmune diagnoser. Det giver komplekse sygdomsforløb og udfordringer for både patient og sundhedssystem.

Samtidig viser undersøgelser, at jo flere autoimmune diagnoser, man har, desto sværere har man ved at tage en uddannelse og få og fastholde et arbejde, og autoimmune patienter har i gennemsnit 28 ekstra sygedage om året som følge af deres sygdom. Udfordringerne i mødet med sundhedssystemet stiger også med antallet af diagnoser, hvorfor der er meget at hente ved innovation og effektivisering af behandlingen for den udsatte patientgruppe.

Det er baggrunden for etablering af NCAS, som AUH sammen med Psoriasisforeningen og en række patientforeninger inden for det autoimmune område har banet vejen for at få etableret, læs mere her

...

 

Luftfoto af Aarhus Universitetshospital
Nyhed

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme har – med stærk opbakning fra bl.a. Psoriasisforeningen – længe arbejdet målrettet på at sikre permanent finansiering efter udløb af pilotprojekts bevillingsperiode. Nu har NCAS sammen med en række sundhedsorganisationer fået tildelt bevilling for første kvartal af 2023 – en vigtig nyhed der tegner godt, mener Psoriasisforeningens direktør.

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.