Bliv medlem

I 2019 er kontingentet på kr. 315,- pr. kalenderår. For pensionister er kontingentet kr. 180,- og for personer under uddannelse er kontingentet kr. 170,- pr. kalenderår. Hvis der er flere i samme husstand, som ønsker at melde sig ind, kan man få et familiekontingent til kr. 395,- pr. kalenderår. Ønsker et firma at støtte foreningens arbejde, kan firmaet tegne et støttemedlemskab til kr. 2.100,- pr. kalenderår.

Du kan melde dig ind allerede i dag! – Klik her for at blive medlem og betal med dankort.


Hvad får du som medlem af Psoriasisforeningen?
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening, som arbejder for at forbedre livsvilkårene for de 165.000 mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark. Gennem dit medlemskab støtter du også forskningen inden for psoriasis og psoriasisgigt.

Som medlem bliver du løbende opdateret på den nyeste viden, forskning og andre nyheder om psoriasis. Du vil seks gange om året modtage magasinet ”Hud & Helse”, der via nyheder, baggrundsartikler, reportager osv. holder dig ajour om alle væsentlige aspekter ved psoriasis og psoriasisgigt.

Et medlemskab af Psoriasisforeningen giver dig også adgang til en række eksklusive medlemsfordele og rabataftaler. Læs om dem her.

Du får gennem foreningen mulighed for at skabe netværk og udveksle erfaringer med andre, der ved, hvordan det er at leve med psoriasis. Har dit barn psoriasis, får du og din familie adgang til at deltage i det årlige og meget roste sommerkursus for børn/unge og forældre.

Du får også mulighed for at få hjælp via foreningens telefonrådgivning med socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske.

Du har som medlem mulighed for at få indflydelse på foreningen. Du har stemmeret på din lokale kredsgeneralforsamling, og du har mulighed for at blive valgt til bestyrelsen for kredsforeningen.

Ønsker du at vide mere om et medlemskab, er du velkommen til at kontakte foreningens landskontor. Udgiften til et medlemskontingent kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Du kan melde dig ind allerede i dag! – Klik her for at blive medlem og betal med dankort.

Vil du gerne støtte foreningens arbejde og kun i mindre grad deltage i foreningens medlemsdemokrati med generalforsamlinger og valg til bestyrelser, kan du vælge at blive fast bidragsyder. Læs mere her.

Udgiften til bidrag fratrækkes automatisk på din selvangivelse, når du oplyser dit cpr. nr. til foreningen.