det gode testamente

Vi er med i Det Gode Testamente

Psoriasisforeningen er gået med i samarbejdet Det Gode Testamente sammen med mere end 50 andre velgørende organisationer for at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at bidrage til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. Alle med forskellige sager og interesseområder.

Du kan føle dig tryg ved de organisationer, der er med i Det Gode Testamente. Vi er alle medlemmer af brancheforeningen ISOBRO. Det betyder, at du kan stole på, at vi åbent rapporterer, hvad vi gør med vores indsamlede midler, og at vi følger de etiske regler, der findes for indsamling.

Det Gode Testamente tilbyder gratis vejledning om arv og testamente både telefonisk og skriftligt. På hjemmesiden finder du gode råd og information om at skrive testamente og muligheden for at betænke en velgørende organisation heri.

Vigtigheden af at betænke et godt formål

Det Gode Testamente har fokus på at oplyse om muligheden for at betænke en eller flere velgørende organisationer i testamente. Denne proces er ligetil og kræver hverken tidsmæssigt eller økonomisk mere end hvis det udelukkende var familiemedlemmer, der skulle betænkes. 

Få gratis hjælp til dit testamente

Detgodetestamente.dk hjælper dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. Med tjenesten kan du få op til 5000 kr. i tilskud til at skrive testamente herunder gratis og uafhængig rådgivning fra en advokat.

Modtager, testator, er skattepligtig af det tilskud til oprettelse af testamente som Psoriasisforeningen betaler. Psoriasisforeningen har ikke indberetningspligt og dermed heller ikke oplysningspligt, og det vil således være testator selv der har indberetningspligten over for SKAT.

På detgodetestamente.dk tilbydes gratis og uafhængig advokatrådgivning. Du kan blive klogere på, hvordan du kan få dækket dine udgifter til oprettelse af testamente. Du kan få svar på de oftest stillede spørgsmål – og meget mere.

Samtidig får du hjælp til, hvordan du kan betænke Psoriasisforeningen i dit testamente.

...

Der er hårdt brug for støtte til psoriasissagen 
Psoriasis kan være en invaliderende sygdom. Det ved man, hvis man har haft den kroniske sygdom inde på livet enten som patient eller pårørende. Alt for mange mennesker med psoriasis i hud og led kæmper fx med fordomme, stigmatisering, depression og lavt selvværd, følgesygdomme, og må kæmpe for at finde en behandling, der gør det muligt at leve et godt, normalt og aktivt liv.

Derfor arbejder Psoriasisforeningen for at forbedre vilkårene for alle med psoriasis i hud og led i Danmark og deres pårørende. Blandt andet fremmer foreningen viden, forskning og behandling, yder hjælp via vores rådgivningslinje og samarbejder med politikere og sundhedsprofessionelle om målrettede indsatser, der skal sikre alle med psoriasis et godt liv.

Men vi kan ikke gøre det uden dig. Som privat forening er vi afhængige af bidrag fra privatpersoner, og der er hårdt brug for støtte til psoriasissagen, som ikke får samme fokus som andre store folkesygdomme.

Når du betænker os i dit testamente, er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde.

Hvorfor er Psoriasisforeningen med i Det Gode Testamente?

Vi er med i samarbejdet, da vi mener, at det er vigtigt at oplyse danskerne om muligheden for at tilgodese velgørenhed gennem arv. Vi håber, at dette sætter nogle tanker i gang, så du selv kan tage stilling til, hvorvidt du ønsker at skrive et testamente og eventuelt indsætte en eller flere velgørende organisationer. Du kan læse mere på www.detgodetestamente.dk

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.