Psoriasis nærbillede

Psoriasisvarianter

I dag taler vi ikke længere om ’psoriasis’ i ental, men om ’psoriasissygdomme’ i flertal. Man kan desværre godt udvikle flere typer psoriasis. Ved psoriasis i huden øges risikoen for også at udvikle psoriasisgigt markant. Nedenfor kan du se oversigten over typer af psoriasis.

Plaque psoriasis (psoriasis vulgaris)

Den hyppigst forekommende psoriasistype er plaque psoriasis. Sygdommen ses hos ca. 90 procent af alle voksne psoriasispatienter. Der ses velafgrænsede rødlige, hævede og skællende elementer, der ofte er flere cm store i diameter. Der er ofte tale om langvarige udbrud, der sommetider varer i årevis.

Når plaque psoriasis er under opheling, sker det ofte ved, at elementet bliver fladere, så huden bliver glat og holder op med at skælle. Til sidst ses kun pigmentændringerne, som efter opheling af plaque psoriasis kan være langvarige. Når kun randen af plaques er tilbage, ses der ringformede elementer, hvilket er et godt tegn.  

Hårbundspsoriasis (undertype af plaque psoriasis)

Ved plaque psoriasis er hårbunden ofte involveret. Det er det område, hvor psoriasis hyppigst ses (ca. hver anden oplever symptomer fra hårbunden) og ofte også et af de første steder, hvor sygdommen giver sig tilkende. Den hyppigste lokalisation er bag ørerne, men det kan også forekomme langs hårgrænsen. Udbruddene i hårbunden kan variere meget fra fin, diffus afskalning til massiv skælsætning. Psoriasis i hårbunden giver heldigvis kun sjældent anledning til permanent hårtab.

Det er for mange en stor psykosocial belastning at have psoriasis netop her. Behandling af psoriasis i hårbunden er vanskelig og giver større udfordring end behandling af psoriasis andre steder på kroppen.

Invers psoriasis (undertype af Plaque psoriasis)

Invers betyder ’indvendig’. Betegnelsen invers psoriasis anvendes om udslæt, der er lokaliseret til hudfolder, hvor to hudområder ligger tæt ved hinanden. Det forekommer specielt i armhuler, navle, skridt, under bryster, imellem hudfolder på mave og mellem baller. Ved denne type psoriasis er der som regel ingen skæl. Tilstanden viser sig i stedet med en højrød og glat overflade.

Dråbepsoriasis (Guttat psoriasis)

Navnet dråbepsoriasis er opstået, fordi der typisk udvikles et stort udbrud med mange små, dråbeformede pletter på kroppen. Pletterne er runde til dråbeformede, velafgrænsede, røde, skællende hudforandringer på kroppen. De kan komme overalt; nogle har få, andre får hundrede. Dråbepsoriasis ses ofte hos børn og unge som det første psoriasisudbrud og opstår typisk i forbindelse med en infektion i de øvre luftveje og specielt provokeret af en streptokok halsbetændelse. De dråbeformede læsioner kan gradvist blive større og overgå til møntstørrelse eller plaque psoriasis. Det kan være traumatisk at opleve sådan et udbrud; heldigvis er der gode behandlingsmuligheder.

Neglepsoriasis

Mere end halvdelen af patienter med psoriasis har også forandringer i neglene. Både finger- og tånegle kan blive påvirket af psoriasis.

Neglepsoriasis viser sig typisk som små fordybninger - en "fingerbølprik" - i neglen. Hullerne kan sidde i små grupper, men ikke alle negle behøver at blive ramt.

Neglepsoriasis kan også vise sig ved, at neglene deler sig i lag, ved længde- eller tværgående striber, eller som gul-brune pletter (oliepletter). Ofte vil neglene blive tykke og ujævne og med mange små fordybninger i overfladen.

Det kan være meget smertefuldt at have neglepsoriasis. Hos nogle bliver den yderste del af neglen hvid, fordi den ikke længere er fæstnet på huden. Hulrummet under neglen kan være svært at holde rent. Af og til falder neglen helt af.

Patienter med neglepsoriasis har større risiko for at udvikle psoriasisgigt.

Pustulosis palmoplataris (PPP)

Pustulosis palmoplataris (PPP) ses ofte som velafgrænsede, skællende områder indeholdende små, 3-10 mm store, sterile, gullige pustler i håndflader og fodsåler; deraf navnet. Sygdommen medfører desuden hyppigt revner og sprækker i huden.

Pustulosis palmoplataris kan være meget smertefuldt, og patienter kan opleve gener i forhold til gang- eller håndfunktion. PPP kan være meget svært at behandle, og ofte vender symptomerne tilbage, når behandlingen stoppes.

Sygdommen ses langt hyppigere hos kvinder og hos nuværende eller tidligere rygere.

Generaliseret pustuløs psoriasis (GPP)

Generaliseret pustuløs psoriasis (GPP) er en sjælden type af psoriasis. Ved GPP ses pludselig og udbredt dannelse af små, sterile pustler på store områder af kroppen med tilbagevendende episoder af forværringer eller opblussen.

Ved generaliseret pustuløs psoriasis kan almentilstanden blive påvirket med feber, ledgener og sammenflydende diffus rødme med udbredte pustler på huden. Man vil ofte føle sig alment dårlig, som hvis man har infektion. GPP kan i sjældne tilfælde føre til livstruende komplikationer såsom hjertesvigt, nyresvigt og sepsis (blodforgiftning), og indlæggelse kan blive nødvendigt

Erytroderm psoriasis 

Erytroderm psoriasis er en meget sjælden, men alvorlig form for psoriasis. Ved erytroderm psoriasis påvirkes over 90 procent af huden af psoriasis. Man bliver alment påvirket med let feber og kulderystelser og bliver ofte indlagt. Sygdommen ses hyppigt hos patienter, som har plaque psoriasis, men får en voldsom opblussen pga. en infektion eller en eventuel lægemiddelreaktion.

Artiklen er gennemset af Lone Skov, Professor, overlæge, dr.med. ved Afdeling for allergi, hud- og kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital samt Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet

 

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.