Systemisk behandling

I svære tilfælde, hvor sygdommen er så aktiv, at den ødelægger leddene eller medfører så mange gener og smerter, at det har stor indflydelse på hverdagen, kan man vælge systemisk behandling.

Hele kroppen påvirkes
Systemisk behandling foregår enten med tabletkur eller injektionskur. Fælles for behandlingen er, at det ikke kun er det enkelte led, der påvirkes, men hele kroppen. De mest udbredte systemiske behandlinger er:

Behandlingen virker indefra
Behandlingen virker så at sige indefra. Derfor anvendes systemisk behandling kun til patienter med svær eller invaliderende psoriasisgigt. Eller i de tilfælde, hvor andre behandlingsformer ikke har haft den ønskede effekt.

Følg lægens råd
Man skal udvise stor påpasselighed ved behandlingen og altid følge lægens anvisninger. Det er vigtigt, at man går til regelmæssig kontrol hos lægen, og at man passer sin behandling 100 % korrekt.

Systemisk behandling af psoriasisgigt kan være forbundet med nogle alvorlige bivirkninger. Statistisk set må hver tredje patient skifte behandling pga. bivirkninger eller manglende resultat.