Psoriasistype

Psoriasisforskere inddeler psoriasis i fem hovedgrupper. Psoriatikere kan godt have flere typer psoriasis.

Almindelig psoriasis (psoriasis vulgaris)
Almindelig psoriasis begynder som dråber på huden, men kan udvikle sig til store pletter og brede sig til store dele af kroppen.

Invers psoriasis
Almindelig psoriasis, som sætter sig i varme og fugtige hudfolder, under armene i lysken, i huden på kønsdelene osv. Denne variant kaldes for invers psoriasis.

Pustuløs psoriasis
Pustuløs psoriasis følger et andet betændelsesmønster. Huden vil typisk være tilsået med myriader af knopper, der indeholder hvidt pus og død hud. Denne type psoriasis kan også sætte sig specifikt på håndflader og fodsåler.

Neglepsoriasis
Neglepsoriasis viser sig typisk som "fingerbølprik" i neglen. Ofte vil neglene blive tykke og ujævne og med mange små fordybninger i overfladen. I visse tilfælde bliver neglen løs.

Hårbundspsoriasis
Hårbundspsoriasis sætter sig i hårbunden, typisk i hårgrænsen lige bag ørerne, i panden eller i nakken. Hårbundspsoriasis optræder hos hver anden psoriasispatient.