Systemisk behandling

Til forskel fra lokalbehandling, der kun virker på de angrebne hudområder, påvirker systemisk behandling hele kroppen. Behandlingen virker så at sige indefra.

Flere former
Systemisk behandling gives i flere former. Det kan for eksempel være:

En behandling med risiko
Behandlingen fås ofte i form af tabletter, kapsler eller indsprøjtning. Man skal udvise stor påpasselighed ved behandlingen og altid følge lægens anvisninger. Det er væsentligt, at man går til regelmæssig kontrol hos lægen, og at man passer sin behandling 100 % korrekt.

Gives kun, når andet ikke virker
Systemisk behandling anvendes kun til patienter med svær eller invaliderende psoriasis, og hvor andre behandlingsformer ikke har haft den ønskede effekt. Statistisk set må hver tredje patient skifte behandling pga. bivirkninger eller manglende resultat.