Bucky-stråler

Bucky-stråler er bløde røntgenstråler, som kun trænger få millimeter ind i huden, hvorimod de hårde røntgenstråler, der bruges til røntgenbilleder og behandling af kræftknuder, kan gå på tværs af kroppen.

Gives kun i begrænset omfang
Bucky-stråler anvendes kun, hvis en anden lokalbehandling ikke har givet det ønskede resultat. Behandlingen må kun gives i et begrænset omfang. Sædvanligvis gives behandlingen en gang om ugen i 3-6 uger.

Bivirkninger
Som ved anden behandling kan overdreven brug fører til en række bivirkninger. Der er blandt andet risiko for, at huden bliver tynd og i sjældne tilfælde, at man udvikler hudkræft. Desuden kan der opstå pigmentering i huden.