Behandling med bade

Der findes forskellige former for bade, der kan have en gavnlig effekt på psoriasis. Badene kan både bruges til mindre hudområder på kroppen såvel som på hele kroppen.

Saltvandsbade
Saltvandsbade har ligesom Det Døde Hav i Israel en helsevirkning, fordi koncentrationen af salt er på mere end 30 %. I Danmark findes der to steder, hvor man kan få saltbade.

To saltcentre i Danmark
Det er i Saltcentret i Mariager, hvor man netop kalder saltvandsbadet for "Det Døde Hav". Samt på behandlingsstedet Læsø Kur og Helse på øen Læsø, hvor psoriatikeren også kan få fire ugers “klimabehandling”

Bivirkninger
Der er ingen bivirkninger forbundet med saltvandsbadning, men det er dog altid en god ide at huske og smøre grundigt med creme.

Tjærebade - en anden mulighed
Behandling med tjære er en af de ældste former for behandling af psoriasis og samtidig meget effektiv. Behandlingen med tjærebade foregår hovedsagligt på hudklinikker på hospitalet.

Muligt at behandle sig hjemme
Man kan dog godt behandle mindre hudområder såsom hænder og fødder hjemmefra. Hænder og fødder smøres i tjære om aftenen. For at undgå misfarvning på sengetøj mv. tager man bomuldshandsker og sokker på og sover med tjæren på natten over.

Tjærebad på hospital
Ved behandling på hospitalet ligger man som regel i et karbad i ca. 20 min. for at gøre huden mere modtagelig overfor tjæren. Herefter kommer man ind i et tjærerum, hvor tjæren pensles på huden, hvorefter der duppes med kartoffelmel, så tøjet ikke hænger fast i tjæren. En behandling tager typisk ca. 1 time og foregår 3-5 gange om ugen. Efter 4-5 uger vil de fleste opleve et godt resultat.

Bivirkninger
Behandling med tjære er ofte forbundet med misfarvning og lugtgener. Desuden øger tjære hudens lysfølsomhed, hvilket vil sige, at huden bliver ekstra følsom overfor solens stråler. Kun i meget sjældne tilfælde kan tjærebade fremkalde hudirritation og allergi.