Udsættelse pga COVID-19

1 Bedreliv aflyser deres hold 1-2-3, og deres hold 4-5-6 afventes
Følg med her

Helserejsers afrejser frem til den 13/4 er aflyst.
Følg med her 

Klimabehandling

Klimabehandling er en behandling, som ved hjælp af naturens mineraler og solens stråler kan forbedre psoriasis. Behandlingen er målrettet patienter med svær psoriasis og bruges som et alternativ til indlæggelse på hospital. Der sendes årligt flere hundrede patienter til behandling i Israel. Der er også mulighed for at komme på behandlingsophold i Kroatien eller på Læsø. 

Saltvand og cremer
Behandlingen består i solbadning og badning i mineralrigt vand kombineret med indsmøring i salver og evt. olie- og tjærebade. Desuden er det vigtigt, at man smører sig flere gange dagligt med creme for, at huden ikke udtørrer.

Du får din egen plan
Der lægges en individuel behandlingsplan for sol- og badetider, der er tilpasset patientens hudtype og lysfølsomhed. Behandlingen varer 4 uger og varetages af danske sygeplejersker.

Alt andet end badeferie
Klimabehandling er ikke en hyggelig badeferie. Det kræver stor selvdisciplin og tålmodighed at solbade, bade i havet på bestemte tider, smøre sig i salver og cremer samt oliebade hver dag i 28 dage. Man kan ikke bare lige ligge sig ind i skygge, hvis man får det for varmt.

God kur mod stress
Resultatet er ofte en total afglattet hud, som dels skyldes solen og vandet dels den afstressende atmosfære. Under opholdet møder patienterne andre mennesker med samme problemer og har mulighed for at udveksle erfaringer. Mange oplever, at de kommer hjem fra behandling ikke kun pletfri, men også med et mentalt overskud.

Nyder hygge og samvær
Mange patienter beretter selv om samværet med ligestillede som en ekstra og meget vigtig sidegevinst. Nogle oplever ligefrem den første klimabehandling som et vendepunkt, fordi opholdet giver dem et godt netværk og hjælper dem med gradvist at acceptere sygdommen.

Bivirkninger
Klimabehandling kan ligesom ved solbadning i almindelighed medføre hudkræft ved overdreven solbadning og især, hvis huden skoldes adskillige gange. Derfor er det også vigtigt at følge den individuelle behandlingsplan, der netop tager højde for dette problem.

Desværre varer behandlingens resultat ikke evigt, men med efterfølgende behandling kan det opnåede resultat vedligeholdes. Desuden kan det være hårdt at være væk fra familie og venner i 4 uger, ligesom det kan være hårdt for en ægtefælle at være alene med børn og huslige pligter.

Visitation
Det er hudlægen, der bestemmer, om du skal indstilles til klimabehandling. I nogle Regioner er det hudlægen i den enkelte kommune, der visiterer. I andre Regioner foregår visitationen på sygehusets hudafdeling et par dage om året. Herefter bliver der stillet en kaution for den enkelte patient, hvorefter den egentlig klimabehandling kan bestilles enten hos 1BedreLiv eller Helserejser.

Læs Dansk Dermatologisk Selskabs kriterier for udvælgelse af dermatologiske patienter til klimabehandling her.

Læs mere om rejsearrangørerne og afrejsedatoer på:

http://www.65-ferie.dk/helserejser
http://www.1bedreliv.dk

 

Rapport fra 2019

I en ny forskningsrapport fra maj 2019 konkluderes, at klimabehandling af psoriasis ved Det Døde Hav i Israel har høj klinisk effekt på linje med biologisk medicin. Læs mere her.

Behandling i Reg. Nord

Til orientering har Region Nordjylland for nylig indgået en ny samarbejdsaftale med udbydere af behandlingsophold i regionen.
Vi må desværre konstatere, at behandlingsophold via Helserejser ikke omfattet i den aftale, der er indgået, efter Psoriasisforeningens oplysninger fordi der ikke blev afgivet tilbud inden for tilbudsfristen.

For mere information kontakt Helserejser direkte.

De øvrige fire regioner kører behandlingstilbuddet som før med samme udbydere.