Hvor ligger jeg på skalaen?

Psoriasis er en kronisk sygdom og skal derfor behandles hele livet. Hvilken behandling du tilbydes, afhænger af sværhedsgraden af din sygdom. Psoriasis inddeles klinisk i tre sværhedsgrader, afhængigt af hvor stor del af kroppen der er ramt, og hvor svære udbruddene er: mild, moderat og svær. 

Behandlingstilbud følger en trinmodel: 1) lokalbehandling, 2) lysbehandling, 3) systemisk behandling, 4) biologisk behandling. Man starter typisk nederst på trappen med lokalbehandling og bevæger sig op ad i dialog med lægen, til man finder den behandling, der virker bedst. Denne model kaldes ofte for behandlingstrappen. 

Graden af psoriasis måles gerne i en såkaldt PASI score. Det betyder groft sagt, hvor stor del af kroppen, der er angrebet. Behandlingen afhænger af, hvor hårdt din hud er angrebet samt hvilken type psoriasis, du har. Her kan du se en rettesnor over, hvornår man behandler med hvad.

Behandling ved mild psoriasis
Ved mild psoriasis i begrænsede hudområder kan du ofte behandle dig selv derhjemme med indsmøring af hudcremer og salver med tjære eller hormonpræparater af forskellig styrke.

Behandling ved middelsvær psoriasis
Kan sygdommen ikke holdes i ro, vil du få tilbudt behandling med eks. tjærebade og/eller lysbehandling på hospital eller hudklinik. Årligt visiteres mange psoriasispatienter til klimabehandling i Israel. Der er også mulighed for at vælge Island eller Læsø.

Behandling ved svær psoriasis
Ved sværere udbrud af psoriasis kan du tilbydes medicinsk behandling. Især benyttes: Methotrexat, Cyklosporin, Neotigason. Til patienter, der ikke tåler - eller har gavn af - gængs, medicinsk behandling, kan lægerne i dag tilbyde såkaldt biologisk behandling. Biologisk behandling beror på gensplejsede proteiner og gives som injektionskur til såvel psoriasis- som psoriasisgigtpatienter.