Psoriasis

For flere tusinde år siden beskrev man psoriasis som en slags spedalskhed. I dag står det klart, at psoriasis er en immunologisk sygdom, som absolut ikke smitter. Omkring 165.000 danskere lider af psoriasis. Man siger, at næsten tre procent af alle danskere på et tidspunkt får psoriasis.

Psoriasis er udbredt arvelig
Årsagen til psoriasis ligger sandsynligvis i fejlkodede gener. Det vil sige, at sygdommen er udbredt arvelig. Mange har dog anlæg for psoriasis uden at den nogensinde kommer til udbrud, ligesom sygdommen kan ramme familier, der ikke før har haft den inde på livet.

Følsom over for overbelastning
Om psoriasis bryder ud, hænger sammen med immunforsvarets ve og vel. Pletterne opstår typisk, når kroppen overbelastes. Det kan være hård slid af huden, infektioner, alkohol, særlige typer medicin. Eller psykisk overbelastning som følge af stress, skilsmisse, dødsfald osv.

Hvor sætter psoriasis sig?
Man kan få psoriasis alle steder på kroppen. Nogle får bare en lille rød plet på armen, mens andre får voldsomme udbrud, der dækker store dele af kroppen, og som kræver længere hospitalsophold. Psoriasis rammer typisk albuer, knæ, negle, ansigt, hårbund, balder og håndflader.

En gådefuld sygdom
Videnskaben kender langt fra alle mekanismerne ved psoriasis. Man siger i dag, at sygdommen er multifaktorel, hvilket dybest set betyder, at man ikke er i stand til at sætte fingeren på én bestemt årsag til sygdommen. Det står i dag klart, at psoriasis bryder ud som følge af en pludselig ubalance i immunsystemet, der sætter en negativ proces i gang i kroppen. Derfor leder forskerne nu efter defekter helt inde i génerne.

Hvad sker der inde i huden?
Selve psoriasisudbruddet kan betragtes som en form for betændelsesreaktion uden bakterier. For at tæmme udbruddet sender kroppen ekstra blod og ekstra mange hvide blodlegemer til de psoriasisaktive hudområder. Den øgede blodgennemstrømning gør, at psoriasispletten “rødmer” og der skal ikke skrabes meget i huden, før blodet pibler ud.

Der dannes for meget overhud
De hvide blodlegemer frigør stoffer, som får hudens celler til at dele sig unormalt hurtigt. Der dannes for meget overhud, der typisk afstødes som tykke, hvide skæl. Hvor lang tid et udbrud varer, er forskelligt fra patient til patient. Heldigvis oplever mange psoriasispatienter lange perioder uden udbrud.