Bøn til plejepersonale

Som plejepersonale for psoriasispatienter er det vigtigt at forstå, hvilken betydning psoriasis har for et menneske i hverdagen, og ved hvordan man kan hjælpe patienten, så sygdommen bliver lettere at leve med. Det gælder både i hjemmeplejen og på hospitalerne.

Lyt til hver enkelt patient
Alle patienter har ret til, at plejepersonalet lytter til deres personlige ønsker og behov. Den hudpleje, der virker godt på den ene patient, virker ikke nødvendigvis godt på andre patienter. Psoriasis optræder meget forskelligt fra patient til patient og kræver derfor forskellig behandling og hudpleje virker forskelligt. Tag derfor venligst udgangspunkt i patientens egne erfaringer og behov.

Hudpleje er en nødvendighed
Den personlige pleje er ekstremt vigtigt for patienter med psoriasis. Hud med psoriasis bliver lang hurtigere tør end normal hud. Derfor skal huden tilføjes fugt mindst én gang dagligt. Brug en god creme, og gerne efter badet, da badevand udtørrer huden.

Når psoriasispatientens hud ikke bliver smurt, blusser sygdommen nemmere op. Patientens hud kan blive så tør, at patienten drysser med skæl. Det betyder, at patientens og patientens omgivelser kommer til at virke mere usoigneret. Der er skæl alle vegne. Netop dette aspekt påvirker mange psoriatikerers velbefindende.

Mange får for dårlig hjælp
Mange patienter fortæller, hvordan at de ikke får hjælp til pleje og indsmøring af huden, når de er indlagt på afdelinger som ikke har hudsygdomme som deres speciale.

Når plejepersonalet har travlt, er det ofte tiden til hudplejen, der bliver skåret ned på. Men lige præcis med psoriasispatienter er det en stor misforståelse. For en psoriasispatient er indsmøring ikke en luksus, men en nødvendighed.Skal yde bedre hudpleje

Generelt er der behov for en større forståelse for psoriasis både i hjemmeplejen og blandt plejepersonalet på landets sygehuse. Det gælder især holdningen til hudpleje, der er hele grundlaget for behandling af psoriasis.

Skal lytte til patienten
En anden stor opgave for plejepersonalets er at lytte aktivt til patienterne. Man skal nemlig ikke underkende, at det kan være psykisk svært at have psoriasis.

Særligt yngre patienter med en synlig hudsygdom har svært ved at leve op til samfundets skønhedsidealer og føler ofte, at de repræsenterer alt det modsatte.

For mange er det en langvarig proces at lære at acceptere en kronisk hudsygdom. Det kan hjælpe patienterne at tale om de problemer og følelser, der er forbundet med sygdommen.

Ældre kræver ekstra pleje
Når man er plejepersonale for ældre psoriasispatienter, er det altid godt at kende så meget til psoriasis som muligt. Desuden er der nogle ting, man skal være særlig opmærksom på. Flere ældre psoriatikere lider af invers psoriasis, det vil sige psoriasis i hudfolder. Er man lettere overvægtig, kan psoriasisen sætte sig i hudfolderne. Det kræver ekstra pleje, fordi huden nemt bliver hudløs og irriteret på disse områder.

Neglene skal holdes
For mange ældre mennesker kan det være vanskeligt at holde neglene både på hænder og fødder. Har man neglepsoriasis er det vigtigt at få neglene klippet ned og filet til, så man ikke hænger fast. Derfor er der mange ældre psoriasispatienter, som skal have hjælp til at ordne neglene.

Vær opmærksom på stress
Plejepersonalet skal også være opmærksomme på, at stress kan påvirke psoriasis i en negativ retning. Ældre mennesker kan f.eks. blive stresset over anden sygdom, indlæggelse på hospital, hvis de kommer på plejehjem eller ved dødsfald i familien.

Hold øje med nye hudsår
Desuden kan traumer på huden forværre psoriasis. Det kan f.eks. være ved operationssår, i forbindelse med liggesår, hvor huden er udsat for hård belastning, ved krads på huden, eller hvis den ældre falder og slår sig.

Hjælp med indsmøring
Desuden er der en tendens til at ældre menneskers hud er mere tør. Derfor er det særligt vigtigt, at de ældre får hjælp til indsmøring hver dag, hvis patienten ikke selv kan håndtere indsmøringen.