Rettigheder på arbejdsmarkedet

Som psoriatiker kan det godt betale sig at sætte sig ind i sine muligheder og rettigheder på det danske arbejdsmarked. Det gælder alt lige fra reglerne om tilskud til sygedage til revalidering og pension.

Kontakt fagforening eller Psoriasisforeningen
Faglige organisationer eller pensionsordninger kan ofte hjælpe med at få styr på de juridiske rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet. 

Tilskud til sygedage
For nogle psoriasispatienter kan det være nødvendigt at være sygemeldt i en længere periode f.eks. pga. af behandling. I disse perioder kan man søge tilskud fra det offentlige.

Har man mere end 10 sygedage om året pga. psoriasis, kan man søge om dagpengerefusion efter § 56-aftale for lønmodtagere (for selvstændige er det en § 58-aftale), således at arbejdsgiver bliver fritaget for udgifter i forbindelse med psoriasispatientens sygdomsfravær. Aftalen skal indgås inden sygefraværet.

§ 56-/58-aftalen kan også anvendes, hvis patienten forventes at være sygemeldt i en længere periode f.eks. ved klimabehandling, hvor patienten er bortrejst i 4 uger. Tilskuddet, der svarer til dagpengenes maksimumsats, udbetales til arbejdsgiveren.

Sygedage eller feriedage
Et af de typiske spørgsmål til socialrådgiveren i Psoriasisforeningen er, om klimabehandling tæller som sygedage eller feriedage. Svaret er klart:. De 4 uger, som klimabehandling varer, er at regne som sygedage. Behandlingen erstatter indlæggelse på hospital, og for nogle mennesker betyder klimabehandling, at sygdommen kan holdes nede i 1/2 år eller mere. Det gælder uanset, om man er i arbejde, på dagpenge eller kontanthjælp.

Revalidering
Har man meget svær psoriasis, kan man få hjælp til uddannelse. Det gælder både, hvis man er ung og starter på sin første uddannelse, eller hvis man som ældre er nødsaget til omskoling.

Man kan både modtage økonomisk støtte og hjælp til omskoling eller start af egen virksomhed. Det er aktivlovens regler om revalidering, der afgør, i hvilket omfang man kan modtage støtte. Ansøgningen om støtte søges hos den kommune, man bor i.

Fleks- og skånejob
Medfører psoriasis, at arbejdsevnen nedsættes, og revalidering eller omskoling ikke kan løse problemet, kan der etableres særlige job med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere.

Det kan enten være fleksjob, som er for erhvervsaktive, eller skånejob, som er førtidspensionister. Det kan anbefales at kontakte sin faglige organisation, da der er mange ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med disse jobordninger.

Pension
Kun de færreste psoriasispatienter er så hårdt angrebet af psoriasis, at det er nødvendigt at gå på førtidspension. Men for nogle patienter, i de fleste tilfælde patienter med svær psoriasisgigt, kan pension være en mulighed, og her gælder de samme regler som for alle andre.

Hos socialforvaltningen på kommunen kan man få flere oplysninger om muligheden for pension.Ofte har man også en pension via sit ansættelsesforhold.

(Sidst opdateret 2019)