Jobmuligheder

Man bør vælge job efter sine interesser og kvalifikationer. Det giver den største livsglæde. Det samme gælder for psoriasispatienter. Alligevel er der nogle ting, man skal være opmærksom på.

Pas på skiftende arbejdstider
Skiftende arbejdstider eller aften- og natarbejde påvirker døgnrytmen. Det kan gøre det vanskeligt at oparbejde en fast daglig rytme, hvor der hver dag er sat tid af til pleje. Man skal også være opmærksom på, at et job, hvor man konstant er udsat for et tidspres, kan medvirke til stress og dermed påvirke psoriasis negativt.

Pas på arbejde, der slider huden
Har man psoriasis på hænder og arme, skal man helst undgå job, hvor hænderne ofte er i berøring med vand eller andre væsker. Det gælder f.eks. frisør, hvor hænderne er udsat for meget vand og permanent- og farvevæske, eller automekaniker, hvor hænderne er i berøring med olier, snavs og rensemidler. Jobbet som kok kan også skabe problemer pga. de stressende arbejdsvilkår samt hyppig berøring med vand og fødevarer. Et alternativ er at bruge handsker og meget lotion.

Udslæt kan give afslag i levnedsmiddelbranchen
Generelt kan man sige, at levnedsmiddelbranchen og plejesektoren kan give problemer i forhold til psoriasis især hvis man har udslet på hænder og negle. Det gælder dog ikke alle job i brancherne. Har man psoriasis på fødderne kan det give problemer med at stå op en hel dag, og så er jobbet i en butik måske ikke det bedste valg.

Jobsamtalen
Har man så meget psoriasis, at man skal gå til behandling i arbejdstiden, bør man nok fortælle om sin sygdom ved en jobsamtale og orientere om muligheden for en §28-aftale. Det kan dog betyde, at nogle psoriasispatienter bliver frasorteret pga. deres sygdom. Men ofte ville det alligevel have givet problemer på jobbet, hvis en arbejdsgiver fravælger en person pga. psoriasis.