Støttebidrag og skat

Du kan opnå fradrag på din selvangivelse for gaver eller bidrag indbetalt til velgørende formål - f.eks. Psoriasis Forskningsfonden. Du kan få fradrag for den første krone og op til 14.500 i 2013 (og op til 14.800 i 2014) – og derved kan du få en væsentlig del af beløbet tilbage. Efter 1. januar 2012 gælder der ikke – som tidligere – en bundgrænse på kr. 500. Hele dit bidrag vil gå til forskning, da fonden ikke skal betale skat.

Du skal oplyse dit cpr.nr. til Forskningsfonden, og vi indberetter dit bidrag til skattevæsenet, hvorefter beløbet vil fremgå af din selvangivelse.

Såfremt du ønsker et fradrag på et højere beløb, kan det også lade sig gøre, hvis du laver et gavebrev, hvori du juridisk forpligter dig til et fast bidrag over en 10-års periode.

Læs mere om fradragsregler på SKATs hjemmeside

Psoriasis Forskningsfondens bankkonto er 1471-0010435536
For yderligere oplysninger kontakt os på Telefon 36 75 54 00 eller Mail fonden@psoriasis.dk