Ansøgning om midler til forskning i psoriasis og psoriasisgigt

Psoriasis Forskningsfonden støtter forskning som udbygger, styrker og fremmer forståelsen af psoriasis og forbedrer behandlingen af patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Alle ansøgninger, som er forenelige med dette formål vil komme i betragtning.

Fonden består af Niels Jensen, formand, Ruddy Hvilsted, kasserer og Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital(AUH) - og med i det tværfaglige team på det nationale Center for Autoimmune Sygdomme på AUH.

Fonden uddeler legater en til to gange årligt - den 15. september og den 15. maj. OBS!  Vi har udsat ansøgningsfristen til den 2. juni 2020.

Før du søger, læs venligst nedenstående vejledning. Udover projektbeskrivelse og budget, skal du vedlægge din CV, det gør du inde i skemaet. Alle legatansøgere modtager et skriftligt svar på deres ansøgning.

Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Vores legater har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde.

Vejledning

Psoriasis Forskningsfond støtter epidemiologisk, klinisk og eksperimentel forskning indenfor psoriasis. Klinisk forskning omfatter også psykosocial forskning. Forskere inden for det læge- og naturvidenskabelige område kan søge støtte til egen løn samt videnskabelig og teknisk assistance, apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt.

Ansøgninger, som har den højeste prioritet omfatter projekter, der bygger bro mellem basal og klinisk forskning (translationel forskning) samt projekter, som vil kunne gavne patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Ansøgninger om indirekte støtte til forskning, som for eksempel støtte til kongresrejser, deltagelse i kurser og konferencer, administrationsgebyrer, PhD afgifter, m.fl., vil blive prioriteret lavt.

Ansøgere, som ikke er selvstændige forskere skal udføre projektet under supervision af en seniorforsker, ansat ved den institution, hvor projektet skal gennemføres. Fonden uddeler legater en til to gange årligt.

Fondens prioritering af en ansøgning baseres på projektets relevans for psoriasis, metodologisk kvalitet, gennemførlighed og nyhedsværdi samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø. Desuden tages stilling til ansøgningens budget. Beslutningen træffes af den samlede fondsbestyrelse.

Betingelse for at ansøge

Ansøgning sker udelukkende ved hjælp af dette skema. I tilfælde af at projektet er af længere varighed, kan der søges om støtte til forlængelse. Det er en forudsætning, at legatet indbetales på en forskningskonto tilknyttet den institution, hvor projektet gennemføres.

Efter projektet er afsluttet eller max 3 år efter, at donationen har fundet sted skal, skal Fonden modtage en kort projektrapport med redegørelse for legatets anvendelse. Legatet må ikke anvendes til andet end det ansøgte formål.

Personlige Oplysninger
Projekt Oplysninger
Budget
Detaljeret budget, hvor beløbet for hvert år og anvendelse heraf beskrives
Praktiske forhold