Søg legat til forskning

Psoriasis Forskningsfonden opfordrer alle interesserede til at sende en ansøgning med en udførlig beskrivelse af projektet, hvortil der søges støtte samt specifikation af det ansøgte beløbs størrelse.

Forskningsfonden udelukker ingen ansøgere på forhånd. Alle kan i princippet søge et legat. Det vigtigste er, at dit projekt lever op til fondens formål, at du bidrager til at hjælpe patienter med psoriasis og psoriasisgigt.

Fonden uddeler legater en til to gange årligt. Næste ansøgningsfrist er den 15. september 2020. 

Sådan søger du
Når du søger legat, er det vigtigt, at du laver en grundig beskrivelse af dit projekt. Du skal udfylde et skema elektronisk under "ansøgning om støtte", hvor du bl.a. skal beskrive formål og perspektiv med projektet, projektets forløb og eventuelle samarbejdspartnere, tidsramme for projektet og projektets økonomi. Du skal vedhæfte et CV over din uddannelse, din faglige baggrund og eventuelt hidtidige forskning. Du må gerne begrunde din interesse for psoriasisområdet, men det er ikke noget krav.

Har du spørgsmål til Psoriasis Forskningsfonden er du velkommen til at kontakte os telefon 36 75 54 00 eller mail fonden@psoriasis.dk.

Legatuddeling
Fonden uddeler legater en til to gange årligt. Alle legatansøgere modtager et skriftligt svar på deres ansøgning. Der er ingen øvre beløbsgrænse for vores legater. Erfaringsmæssigt uddeler fonden dog ikke legater over 250.000 kroner.

En døråbner til andre fonde
Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Vores legater har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde.

Det er fondens formål at udbygge, styrke og fremme forskningen af psoriasis og psoriasisgigt.

Legatbogen

Legatbogen er Danmarks største database over fonde og legater.
Legatbogen ønsker at gøre legatsøgning nemt og effektivt og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde.
Legatbogen har samlet alle tilskud, fonde og legater ét sted således at ansøgningsprocessen gøres så let og overskuelig som muligt. Legatbogen er gratis, og der kræves kun oprettelse af brugerlogin. 
Læs mere her