Bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre medlemmer, en formand, en kasserer og en specialist indenfor dermatologi:

Niels Jensen, formand
Niels Jensen har mangeårig erfaring som bestyrelsesmedlem og kasserer i Psoriasisforeningen. I 1984 var Niels Jensen med til at grundlægge Psoriasis Forskningsfonden og har siddet i fondens bestyrelse ad flere omgange. Niels Jensen blev valgt til formand for fonden i juni 2004.

Niels Jensen er privat landmand i den østjyske by, Sorring.

Ruddy Hvilsted, kasserer
Ruddy Hvilsted har mange års erfaring, som bl.a. hovedbestyrelsesmedlem, og han var i en årrække næstformand i Psoriasisforeningen. Ruddy er aktiv både lokalt og regionalt, og er med i kredsbestyrelsen i Sydøstjyllands kredsen i Psoriasisforeningen.

Privat nyder Ruddy Hvilsted sit seniorliv.

Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital, AUH.
Lars Iversen er ligeledes med i det tværfaglige team på det Nationale Center for Autoimmune Sygdomme på AUH. Lars Iversen tiltrådte 1. april 2010 som klinisk professor i dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme) ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Dermatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Hans forskningsområde er inflammatoriske hudsygdomme, især psoriasis.

Lars Iversen afløser Robert Gniadecki. MD, professor University of Alberta, Edmonton, Canada.

Du kan kontakte fonden på Mail fonden@psoriasis.dk