Bestyrelsen

Bestyrelsen består af tre medlemmer, en formand, en kasserer og en specialist indenfor dermatologi:

Niels Jensen, formand
Niels Jensen har mangeårig erfaring som bestyrelsesmedlem og kasserer i Psoriasisforeningen. I 1984 var Niels Jensen med til at grundlægge Psoriasis Forskningsfonden og har siddet i fondens bestyrelse ad flere omgange. Niels Jensen blev valgt til formand for fonden i juni 2004.

Niels Jensen er privat landmand i den østjyske by, Sorring.

Ruddy Hvilsted, kasserer
Ruddy Hvilsted har mange års erfaring, som bl.a. hovedbestyrelsesmedlem, og han var i en årrække næstformand i Psoriasisforeningen. Ruddy er aktiv både lokalt og regionalt, og er med i kredsbestyrelsen i Sydøstjyllands kredsen i Psoriasisforeningen.

Privat nyder Ruddy Hvilsted sit seniorliv.

Robert Gniadecki, professor
Robert Gniadecki er klinisk professor i dermatologi og venerologi ved Københavns Universitet og har en særlig interesse i psoriasis og hudkræft. Robert Gniadecki blev læge i 1991 i Warszawa (Polen) og tre år senere fik han sin ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

I 2001 blev han speciallæge i dermatologi og i 2003 blev udnævnt som overlæge på dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital. Prof. Gniadecki er bestyrelsesmedlem af ESDR (Eurppean Society of Dermatologiskforskning) og har flere medlemskaber i professionelle organisationer, herunder American Academy of Dermatology, European Academy of Dermatology and Venerology, EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) og Society of Investigative Dermatology (USA). Prof Gniadecki er forfatter af > 140 artikler.

Hans nuværende videnskabeligeaktiviteter fokuserer på eksperimenterende terapi af kutant lymfom og melanom og de kliniske aspekter af biologisk behandling af psoriasis.

Du kan kontakte fonden på Mail fonden@psoriasis.dk

Del siden: