Kursusudvalget

Udvalget har til opgave at arrangere og afvikle sommerkurser for psoriasisramte børn, unge og deres forældre. Ud over at være bindeled mellem patienter, myndigheder og kursussted, arbejder kursusudvalget for, at patienterne kan få tilskud til deltagerbetaling og rejsegodtgørelse m.v.

Kontaktperson:
Kontakt Landskontoret på telefon 3675 5400 eller på mail lk@psoriasis.dk