Organisation

Hovedbestyrelsen er den øverste besluttende myndighed i Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen mødes en gang hvert år med deltagelse af op til ca. 35 personer. Hovedbestyrelsen udstikker de politiske hovedlinjer, godkender budget og regnskab samt vælger Formandskabet og har besluttende myndighed over foreningens vedtægter.
Se Vedtægterne her
Se årsrapporter her

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består aktuelt af:
Landsformanden, 1 delegeret fra hver af de 15 kredsforeninger og 2 repræsentanter for PsoUng Udvalget.

Hovedbestyrelsen vælger Formandskabet og de stående udvalg, fastlægger budget og godkender regnskab og kan regulere vedtægterne for Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen udpeger også bestyrelsen til Psoriasis Forskningsfonden. Hovedbestyrelsen tæller 18 personer. Se Hovedbestyrelsen her.

Formandskabet
Formandskabet står for den daglige drift af Psoriasisforeningen og repræsenterer foreningen udadtil, for eksempel ved forhandling på politisk niveau. Formandskabet forbereder ligeledes møderne i Hovedbestyrelsen. Formandskabet står ligeledes for driften af Landskontoret.
Formandskabet består af 3 personer – landsformand, næstformand og administrationschefen.
Se Formandskabet her.

Stående udvalg
Foreningen har 3 stående udvalg, der varetager forskellige aktiviteter og interesser for medlemmerne. Læs mere om:

Kredsforeninger
Psoriasisforeningen består af aktuelt 15 kredsforeninger. Selv om Danmark i dag er inddelt i fem store regioner, har de lokale foreninger under Psoriasisforeningen valgt at forblive inddelt efter amtsmodellen, men er også på vej over i et samarbejde på regionsplan. Kredsforeningerne er patienternes talsmand på lokalt niveau. Blandt andet ved at rette forespørgsler til eller informere kommunale og regionale myndigheder, lokale institutioner og læger.
I kredsforeningerne rekrutteres de delegerede til hovedbestyrelsen i Psoriasisforeningen. Hovedbestyrelsen udstikker de politiske hovedlinjer og har besluttende myndighed over landsforeningens og kredsforeningernes standardvedtægter.
Se Standardvedtægterne her.

Kredsforeningerne arrangerer herudover en række lokale aktiviteter for medlemmerne, eksempelvis foredrag og ekskursioner.
Se Kredsformændene her.

Landskontor
Den daglige administration af Psoriasisforeningen varetages af foreningens landskontor i Taastrup. På landskontoret møder du: