Om Hud & Helse

Hud & Helse udkommer 6 gange om året.

Der er nedsat en redaktion som består af:

  • Lars Werner, Direktør, ansvarhavende
  • Sten Svensson, Landsformand
  • Birgitte Snedker-Sørensen, Redaktør
  • Puk holm Hansen, Kommunikationsrådgiver.

Indlæg og annoncer repræsenterer ikke automatisk foreningen.

Indlæg, der indsendes uopfordret, har redaktionen ingen pligt til at bringe og forbeholder sig ret til at forkorte og redigere.

Materialet modtages gerne elektronisk.

Eftertryk er kun tilladt med skrift lig tilladelse.

Du har muligheden for at blive medlem og modtag "Hud & Helse" magasinet med posten.

Bliv medlem

Del siden: