Vil du deltage i undersøgelse om psoriasis og hverdagen?

af Puk Holm Hansen   |   23. maj 2017, 09:35

Psoriasisforeningen er blevet spurgt, om vi vil videreformidle nedenstående opslag. Det har vi sagt ja til. Undersøgelsen vil omhandle de problematikker, der kan opstå i hverdagen med en arvelig hudsygdom. Det vil være en stor hjælp og til gavn for psoriasisforskningen, hvis du kan bidrage med din viden om livet med psoriasis.

Huden er vores største organ, og udover at den tjener en del praktiske funktioner, såsom at beskytte mod udefrakommende kemikalier, bakterier og vira, så er huden ligeledes afgørende for vores sociale kontakt. Huden er i konstant kontakt og berøring med vores omverden. Det er huden, vi møder og mærker omverden med, når vi giver håndtryk til en kunde, en kollega, eller omfavner et familiemedlem. Ligeledes er det i første omgang huden, der reagerer på blæst, kulde, regn og varme. Huden er konstant synlig for os selv og vores omgivelser, eksempelvis når vi er på stranden iført badetøj eller går let påklædt en varm sommerdag.

Som alle med psoriasis ved, påvirker og forandrer psoriasis huden. Når vi i forbindelse med vores forskningsprojekt interviewer personer med psoriasis, så oplever vi, at de ofte peger på, hvorledes symptomerne varierer. De blusser op i nogle perioder, og kan være næsten fraværende i andre. Ligeledes peges der på, at psoriasis kan være en sygdom, der fremstår kompleks og genstridig, idet den ikke lader sig kurere. Sygdommens kompleksitet tydeliggøres endvidere, idet psoriasis kan komme til udtryk på forskellige måder. Således kan én behandlingsform vise sig at være gavnlig for en psoriasisramt, mens den for en anden kan være virkningsløs. Dette rejser nogle interessante spørgsmål såsom, hvordan håndteres psoriasis i hverdagen, og hvilke betydninger har det for ens dagligdag at leve med sygdommen?  

I efteråret 2016 lancerede forskningscentret Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe) et nyt forskningsprojekt om hudlidelser. Tenna Jensen, lektor i humanistisk sundheds- og aldringsforskning ved CoRe og Astrid Pernille Jespersen, lektor i etnologi og leder af CoRe, er projektlederne bag projektet, der har til formål at bidrage med indsigter i, hvad det vil sige at leve sit daglige liv med en kronisk hudsygdom. Projektet har for tiden primært fokus på psoriasis, der rammer ca. 3% af den danske befolkning. Forskningen indenfor kroniske hudsygdomme er primært domineret af det medicinske felt, men som ovenstående gør klart, er der mange centrale og vedkommende aspekter ved hudlidelser, hvor humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver vil kunne bidrage med vigtig viden. Behovet for kvalitative studier med perspektiv på livet og hverdagen med psoriasis, er udgangspunktet for nærværende projekt.

Ønsker du at dele din historie?
Et af vores igangværende projekter omhandler, hvordan psoriasis påvirker både hverdagens beslutninger for den ramte og familiens interne relationer. På hvilken måde får psoriasis indflydelse på overvejelser omkring valg af uddannelse, job eller familiestiftelse? Skaber psoriasis et særligt bånd mellem familiemedlemmer, der har sygdommen? Hvilke problematikker opstår i hverdagen med en hudsygdom, der er arvelig? Projektet vil munde ud i en række faglige artikler.

Vi søger i øjeblikket mandlige og kvindelige informanter som har psoriasis, samt deres familiemedlemmer. Ønsker du og din familie at dele jeres fortælling, eller vil I vide nærmere om projektet, kontakt da Josefine Laura Loop på mail: jlaura@hum.ku.dk

 

Deltag i undersøgelsen

Vi søger i øjeblikket mandlige og kvindelige informanter, som har psoriasis, samt deres familiemedlemmer, til en undersøgelse af, hvordan psoriasis påvirker hverdagens beslutninger, læs mere om undersøgelsen i teksten til venstre.

Ønsker du og din familie at dele jeres fortælling, eller vil I vide nærmere om projektet, kontakt da Josefine Laura Loop på mail: jlaura@hum.ku.dk

Forsknings-centret CoRe

CoRe er et tværvidenskabeligt forskningscenter på Københavns Universitet med fokus på humanistisk viden inden for projekter vedrørende sundhed, aldring og fedme. Ved brug af kvalitative metoder tilvejebringer CoRe indsigter og viden om sundhedsrelaterede temaer med udgangspunkt i hverdagslivet.