Vi må ikke tage risikoen ved et biosimilært skifte for de velbehandlede

af Lars Fogt Werner, direktør i Psoriasisforeningen   |   5. september 2016, 11:13

Det er lykkedes regionernes indkøbsorganisation at indhente yderligere besparelser på Benepali, den biosimilære udgave af originalmidlet Enbrel. Psoriasisforeningen er bekymret for, at det vil betyde, at man i endnu højere grad skifter patienter, der er velbehandlede på originalpræparatet. Men velbehandlede risikerer at miste effekt eller få nye bivirkninger ved et skifte, den risiko må vi ikke tage, fastlår Lars Fogt Werner, direktør i Psoriasisforeningen i denne kommentar.

”Regionernes Indkøbsorganisation Amgros har hentet yderligere besparelser hjem på indkøb af Benepali”, skrev Dagens Pharma mandag d. 15. august. Psoriasisforeningen er positiv over for patentudløb, der samlet set kan føre til lavere medicinudgifter. Det er positivt, at der kommer flere forskellige behandlinger, men konkurrence og prisfald skal komme patienterne til gode, så flere kan komme i den rigtige behandling.

Skiftet til de billigere biosimilære præparater må ikke ske på bekostning af patienter, som potentielt kan miste effekt af at skifte fra originalpræparatet til det biosimilære. Psoriasisforeningen er indstillet på, at patienter, der endnu ikke har været i biologisk behandling, kan komme på enten et originalt eller biosimilært præparat. Men velbehandlede patienter må ikke tage den risiko, det er, at skifte til et biosimilært. Slet ikke når det er vores opfattelse, at prisforskellen er begrænset.

Hver tiende kan miste effekt eller få nye bivirkninger
RADS anbefaler fortsat også at skifte velbehandlede på originalmidlet. Hvilken risiko er det konkret, man tager ved at skifte velbehandlede patienter? Et nyt studie, DANBIO-studiet af Glintborg et al., som blev forelagt på EULAR kongressen 2016 (den europæiske reumatologisammenslutning) viser, at 7 procent af de reumatologiske patienter, som skiftes fra et originalpræparat til et biosimilært, efter 3 måneder er stoppet med medicinen enten grundet bivirkninger eller mangel på effekt.

På baggrund af de nye data har Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet, på vegne af Sundhedsudvalget stillet en række spørgsmål til Sundhedsministeren, blandt andet om der er tilstrækkelig evidens for at skifte velbehandlede patienter. Svaret står endnu hen i det uvisse.

Psoriasisforeningen har grund til at antage, at den manglende effekt også vil gælde for psoriasispatienter. Det vil sige, at et ikke ubetydeligt antal patienter vil miste effekt og/eller få yderligere bivirkninger af at skifte til et biosimilært præparat. Derudover kan patienterne opleve, at administrationsformen er forskellig, samt at starttasker med injektionsservietter og køletasker til transport af medicinen ikke medfølger.

Vi ønsker, at patienter, der er velbehandlede på originalmidlet, ikke bliver skiftet til det biosimilære og dermed bliver taget som gidsel for eventuelt mistet effekt eller øgede bivirkninger. Med de faldende priser på biosimilære præparater kan vi frygte, at man i endnu højere grad skifter velbehandlede patienter. Det er helt afgørende og må være almen praksis, at den enkelte læge foretager en individuel vurdering af, om den enkelte patient vil have gavn af at skifte.