Skal du til hudlæge i Region Nord, må du væbne dig med tålmodighed

af Julie Emilie Simpson   |   25. august 2017, 12:20

Som P4 Nordjylland kunne fortælle forleden, så må børn og voksne med en hudsygdom i Region Nordjylland vente dobbelt så lang tid på at komme i behandling hos en hudlæge som i resten af landet. 7 måneder i gennemsnit – nogle venter helt op til et år. Det har konsekvenser for patienter i regionen med alle typer af hudsygdomme såsom børneeksem og de kroniske sygdomme psoriasis og hidrosadenitis suppurativa (HS). 

Der er godt 165.000 psoriasispatienter i Danmark. Psoriasis har store konsekvenser for patienterne både i form af øget risiko for at få fx psoriasisgigt eller følgesygdomme som hjertekarsygdomme og psykiske lidelser. Men også i forhold til patienternes sociale liv og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Psoriasis’ konsekvenser for livskvaliteten er velunderbygget af flere studier. Senest har KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse) i 2016 gennemført en undersøgelse, der blandet viser, at 41 procent af psoriasispatienterne mener, deres muligheder for at indgå i sociale relationer er mindsket, og 34 oplever, at sygdommen har negativ indvirkning på parforholdet.

Derfor er hurtig udredning og diagnosticering - og deraf følgende hurtig behandling – helt afgørende for, at psoriasispatienter kan få deres sygdom under kontrol og leve normalt, trods den kroniske sygdom. Ventetiden til en hudlæge i Region Nordjylland betyder, at regionens psoriasispatienter ikke kan modtage den behandling, de ellers har krav på ifølge nye kliniske retningslinjer på området. 

Psoriasisforeningen kæmper for lige behandling i hele landet 
Psoriasis påvirker som sagt patienternes livskvalitet og helbred, og derfor er det ikke rimeligt, at de ikke kan blive mødt med samme behandlingsmuligheder i hele landet. Hvorfor skal nogle psoriasispatienter i Nordjylland vente 7 måneder eller længere på at komme til hudlæge, når ventetiden i Region Hovedstaden i gennemsnit kun er 6 uger?  Vi må holde fast i målet om adgang til lige behandling uanset, hvor man bor i landet.

Derfor er politikerne i Region Nordjylland nødt til at gribe akut ind nu, for der er ikke udsigt til, at ventetiden bliver sænket i de kommende år. Som den eneste region har Region Nordjylland intet dermatologisk speciale på universitetssygehuset. Det betyder, at patienter med svær psoriasis, må rejse til Aarhus, hvis deres øvrige liv tillader det med studie, arbejde og familie. Det må og skal vi have lavet om på. 
Men selvom der politisk er opbakning, så vil der gå længe inden en ny hospitalsafdeling kører på fuldt blus. Det betyder, at der fortsat er et ekstra pres hos de privatpraktiserende hudlæger. Der er otte hudlæger i Reg. Nord. Fire i Aalborg. Det er slet ikke nok i forhold til det aktuelle behov. 

Foreningen kræver politisk handling omgående
Det er muligt at gøre noget ved ventetiden i Region Nordjylland her og nu og få ventetiderne ned på det nationale niveau. Men det kræver politisk handling. Derfor foreslår vi, at den såkaldte knækgrænse for de privatpraktiserende hudlæger i regionen hæves, så de kan tage flere patienter ind. Samtidig skal det være muligt for de privatpraktiserende hudlæger at ansætte vikarer uden tidsbegrænsning, så flere patienter kan komme hurtigt til. 

Løsningen ligger lige for. Nu er det op til politikerne i Region Nordjylland, om regionens patienter med hudsygdomme fortsat skal være dårligere stillet end i resten af landet - eller om regionen er villige til at gøre, hvad der skal til, for at ventetiden kan komme ned på et acceptabelt niveau.

 

Følg debatten: Læs presseklip fra sagen her

Helene Holmgren er dermatolog i Frederikshavn, Reg. Nord og oplever det store pres, der er i hendes specialpraksis.  Det har store konsekvenser for patienterne, der må vente op til et halvt år. Der er brug for kollegaer i speciallægepraksis.
Hør mere på P4, hvor Helene Holmgren interviewes, klik her

Ulla Astman er regionsrådsformand i Reg. Nord og formand for sundhedsudvalget. Hun peger på, at der er løsninger på vej i regionen. Og anerkender det store behov for en dermatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hun efterlyser flere dermatologer til regionen, og åbner op for at bevilge en ny dermatologisk stilling. Hør hele indslaget med Ulla Astman på P4, klik her

Lars Werner, direktør i Psoriasisforeningen, er bekymret for den ulighed, der er i behandlingen af psoriasis på landsplan. Han understreger, hvor vigtig en tidlig og optimal behandling er for psoriasisramte, da man ellers er i risikozonen for at udvikle følgesygdomme som fx hjertekar/sygdomme, psoriasisgigt ogdepression. Hør hele interviewet, klik her.

Læs også artiklen på dr.dk fra den 22. august fra Region Midt, klik her.

 

Tabel fra dr.dk