Folkemødet 2017: Veloplagte politikere kom på pletten

af Puk Holm Hansen   |   21. august 2017, 11:01

Den 15.-19. juni drog Psoriasisforeningen igen i år af sted til Bornholm for at sætte fokus på vilkårene for mennesker med psoriasis og psoriasisgigt ved Danmarks største politiske festival. Vi netværkede, slog igennem i debatter, og vi fik en lang række politikere i tale 1-1 ved Psoriasisforeningens eget pop-up event.

Vi havde travlt alle dagene i Allinge, hvor vi ilede rundt mellem debatter, dialoger og popup event. En særlig succes var sidstnævnte nye tiltag, som gav Psoriasisforeningen mulighed for at få en helt unik 1- 1 dialog med en række beslutningstagere. Hele 10 politikere sagde ja til at komme ”på pletten” og sammen finde løsninger på, hvordan vi sikrer, at alle med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark får en god behandling.

Som altid var Psoriasisforeningens mærkesager omdrejningspunktet for det politiske arbejde, se boksen til højre.

Dialog i topklasse med engagerede politikere

Der var højt humør og dialoglyst over hele linjen, da Psoriasisforeningen slog vores stand op og bød velkommen på pletten til i alt 10 politikere og beslutningstagere fra blandt andet PLO, regionernes sundhedsudvalg, Folketinget, Lægeforeningen m.v. Læs om deltagerne i boksen til højre.

Fredag og lørdag kl. 11-13 deltog politikerne i hold hver halve time i pop-up eventen, hvor de sammen med Lars Werner, Søren Rasmussen og Rikke Dieu fra Psoriasisforeningen fik stillet skarpt på, hvor psoriasisbehandlingen i Danmark for alvor trænger til forbedring. Politikerne var veloplagte og lydhøre, og der kom masser af løsninger på bordet. Der var stor velvilje for Psoriasisforeningens sag, og alle dialogparter var helt enige om, at vi skal gøre det meget bedre for mennesker med psoriasis og psoriasisgigt.

Desuden kom forbipasserende tilskuere med på pletten og bidrog med deres egne erfaringer og blev på den måde en naturlig del af debatten – et ægte folkemøde mellem patienter og politikere.

Psoriasisforeningen vil her benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle deltagere for en særdeles givtig dialog på pletten. Vi glæder os til at fortsætte dialogen og sammen gøre løsningerne til virkelighed, til gavn for alle mennesker med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark.

Vi ses igen til næste år på Folkemødet 2018!

 

Foreningens mærkesager:

-Lige adgang til udredning og behandling
-Forbedret patientuddannelse og -inddragelse
-Bedre samarbejde og koordinering mellem de lægefaglige eksperter
-Forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved følge- og multisygdom

Pop-up deltagere:

-Vibeke Westh, Kredsformand i Kreds Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd

-Camilla Høegh-Guldberg Spange, medlem af repræsentantskabet for PLO

-Anne Ehrenreich, medlem af Region Hovedstadens Sundhedsudvalg for Venstre

-Annie Hagel, medlem af Region Hovedstadens Sundhedsudvalg for Enhedslisten

-Torben Kjær, medlem af Hovedstadens Regionsråd for Enhedslisten

-Thyge Nielsen, medlem af Sundhedsudvalget i Region Syddanmark for Venstre

-Simon Serbian, medlem af Lægeforeningens bestyrelse

-Yildiz Akdogan, Folketingsmedlem, Psykiatriordfører, Socialdemokratiet

-Flemming Pless, næstformand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Socialdemokratiet

-Karin Friis Bach, formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, Radikale Venstre