Unge Patienter til foretræde for Sundhedsudvalget

af ...   |   25. april 2016, 13:49

Unge Patienter havde foretræde for Sundhedsudvalget i Danske Regioner den 14. april. Vi fik en hel time for det 15 mennesker store sundhedsudvalg, hvilket er helt unikt og en fantastisk chance for at rejse vores mærkesager, bekymringer og løsninger.

Et foretræde for sundhedsudvalget kommer ikke af sig selv. Vi har før mødte Sundhedsudvalget i 2013, til konferencer, møder og Folkemødet, hvor vi har skabt nogle gode relationer og inviteret deltagerne til vores debatter.

Vores overskrift til vores foretræde var ”hvad kan vi samarbejde om, der bidrager til bedre sundhedsløsninger for unge i fremtiden? Unge Patienters præsentation fokuserede på ”hvordan får vi stærkere unge patienter? Hvad skal der til? Og hvordan gør vi?


En national handlingsplan på ungeområdet

Helt overordnet mangler Unge Patienter en national handlingsplan på ungeområdet, således at den tværsektorielle indsats kan blive styrket, transitionsforløb fra børneafdelingen til voksenafdelingen bliver fastlagt og retningslinjer for etableringen af fx ungecaféer og ungeråd på alle hospitaler bliver håndhævet. I udarbejdelsen og implementeringen kræves selvfølgelig maksimal inddragelse af unge patienter i hele processen.

For at sikre en regional forankring af den nationale handlingsplan bør der laves en forløbsplan i alle landets regioner, så den forskellige behandling unge patienter får bliver opkvalificeret. Her er børne- og ungepolitikken, der er lavet i Reg. H. et fint eksempel og Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Videnscenter et forbillede, hvorfor afdelingslæge og ph.d. Kirsten Boisen også fortalte, hvorfor der skal være mere fokus på unge patienter.

Næstformand, Anne Ehrenreich, orienterede om børne- og ungepolitikken i Reg. H. og vi var spændt på at høre evalueringen og om den skal udbredes til resten af landet. Formand, Ulla Astman, var ikke overbevist om, at udbredelsen var vejen, men så hellere tiltagene vokse op nedefra. Både Kirsten Boisen og Unge Patienter mente modsat, at der netop er brug for rammer og styring for, at sikre en succesfuld implementering, der er til gavn for unge patienter. Ellers bliver uligheden for stor og måden at gøre tingene på for forskellig. Sundhedsudvalget opfordrede os til at tage fat i regionsrådene i hver region, og følge op på vores forslag.


Et brugerstyret sundhedsvæsen målrettet de unge

Hvis vi går mere i dybden fremlagde Unge Patienter indholdet til et brugerstyret sundhedsvæsen målrettet de unge, hvor følgende elementer kom i spil:

  • En forløbskoordinator/kontaktperson, der ikke kun har fokus på behandlingen, men hele livets aspekter
  • Gratis psykologhjælp til unge patienter, således at henvisningsretten ikke er tidsbegrænset
  • Patientuddannelse målrettet unge og evt. deres pårørende som en del af behandlingen 
  • Uddannelse af ungelæge, ungesygeplejerske, etc. med speciale i unge
  • Digitale løsningen i kontakten med sundhedsvæsenet fx pr. mail, online booking, journal man selv kan skrive i, etc.
  • Udviklingen af en forløbsapp, der giver et samlet overblik og historik over journal, medicin, tider, etc.

 

Sundhedsplatformen – også for unge patienter?

Vi var selvfølgelig også meget nysgerrige på, hvordan det går med sundhedsplatform i region H. og region Sjælland. Det klare svar fra Sundhedsudvalget var, at platformen faktisk rummer mange af de tiltag vi efterspurgte, så det glæder vi os til at se. Og næste spørgsmål var selvfølgelig, hvad med de sidste tre regioner, hvilket er uvist.

Sundhedsudvalget var meget begejstret for de mange gode ideer og deres øjne blev rettet mod de begrænsninger unge kan møde i den snørklede vej gennem sundhedssystemet. Unge Patienter er glade for muligheden, de mange spørgsmål og interessen fra Sundhedsudvalget. Og vi glæder os til at følge alle de mange drøftelser videre til konkrete løsninger til gavn for unge patienter.

Unge Patienter
Netværket består af FNUG (unge med gigt), PsoUng (Psoriasisforeningens unge), Diabetesforeningen Unge, Hjerteforeningen GUCH, SUMH, Ung Kræft og Lungeforeningens Unge. Netværket er opstået, fordi unge patienter vil og kan livet. Vi vil uddanne os, arbejde, rejse, feste, forelske sig, dyrke sex, stifte familie og leve livet. Gang på gang møder unge patienter forhindringer, der begrænser det fulde udbytte af livet og begrænser det mulige bidrag til samfundet – i sundhedsvæsenet, kommunerne, på uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet. Unge patienter skal have en god behandling, der tegner en god fremtid, fordi unge patienter er en del af fremtiden.

Sundhedsudvalget
Udvalget består af:
Formand, Ulla Astman, Region Nordjylland (A)
Næstformand, Anne Ehrenreich, Region Hovedstaden (V)
Conny Jensen, Region Midtjylland (A)
Pierre Topaz, Region Syddanmark (A)
Flemming Pless, Region Hovedstaden (A)
Lene Linnemann, Region Nordjylland (F)
Torben Kjær, Region Hovedstaden (Ø)
Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark (B)
Lone Langballe, Region Midtjylland (O)
Per Tærsbøl, Region Hovedstaden (C)
Thies Mathiasen, Region Syddanmark (O)
Thyge Nielsen, Region Syddanmark (V)
Ulla Diderichsen, Region Midtjylland (V)
Anny Winther, Region Nordjylland (V)
Ole Marqweis, Region Sjælland (A)