Ekstra hudlæge til Region Nord - Tak fordi I lyttede til os

af ...   |   16. januar 2018, 14:27

Det er på mode at kritisere vores politikere for alt det, de ikke gør. Derfor skal vi også huske at rose dem, når de lytter og træffer de rigtige beslutninger. For en måned siden skrev vi her i avisen, at børn og voksne med en hudsygdom i Region Nordjylland venter dobbelt så lang tid på at komme i behandling hos en hudlæge som i resten af landet. 7 måneder i gennemsnit – nogle venter helt op til et år.

Ventetiden har store negative konsekvenser for patienter i regionen med alle typer af hudsygdomme såsom børneeksem og de kroniske inflammatoriske sygdomme psoriasis og hidrosadenitis suppurativa (HS).
Vi bad regionen om at gribe hurtigt ind og gøre noget ekstraordinært for at sænke ventetiden. Heldigvis var der ørenlyd. I budgettet for 2018 har regionens politikere afsat to millioner kroner
og fire millioner kroner de kommende år til at øge antallet af hudlæger i regionen og dermed styrke behandlingskapaciteten.
Vi håber, at de ekstra ressourcer kan bidrage til at nedbringe ventetiden på behandling hos hudlæger til landsgennemsnittet og gerne endnu længere ned. For en hurtig udredning og diagnosticering -  og deraf følgende hurtig behandling - er essentiel for, at patienter med psoriasis og andre hudsygdomme kan få deres sygdom under kontrol. Og en sygdom under kontrol giver højere livskvalitet og færre sygedage. Det er godt både for den enkelte og samfundet. Derfor vil vi gerne sige tak til regionspolitikerne, fordi de lyttede og handlede hurtigt ved at tage udfordringen med i økonomiforhandlingerne og finde penge i budgetaftalen til at gøre noget ved den lange ventetid. Tak!

Men ingen roser helt uden torne. Patienterne står i kø for at komme til hos den nye hudlæge. Derfor må der endelig ikke gå for lang tid før vi får etableret det nye ydernummer – fagtermen for
ansættelsen af en ekstra hudlæge. Det er vigtigt, at den nye hudlæge kommer på plads tidligst muligt i det nye år, så vi kan gøre et hurtigt indhug i ventetiderne. 


Stadig akut behov for en dermatologisk Hospitalsafdeling.
Skal vi for alvor have sænket ventelisten i regionen, så skal politikerne fortsat gøre den lovede ekstra indsats for at få genetableret en dermatologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital,
så regionen får en specialiseret hospitalsafdeling til behandling af hudsygdomme som, der er i de resterende regioner.

For borgere der lever i Region Nordjylland får lige så mange dermatologiske sygdomme, som borgere i resten af Danmark. Så vi siger tak for det ekstra ydernummer, men vi må huske hinanden
på, at indsatsen bestemt ikke slut endnu.Det et ekstra ydernummer er et plaster på såret, men uligheden i adgang til behandling er stadig markant set i lyset af, at Region Nordjylland - som
eneste region ikke landet – ikke kan tilbyde regionens borgere samme vilkår som i resten af landet.