Region Sjællands overgang til Sundhedsplatformen

af Birgitte Snedker-Sørensen   |   28. november 2017, 00:00

Den 25. november 2017 går Region Sjælland i luften med Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er en ny digital løsning, der samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal på hospitalerne. Forud for ibrugtagningen i Region Sjælland er systemet implementeret på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Der er tale om Danmarks største sundheds-it-projekt, der moderniserer hospitalernes IT, forenkler arbejdsgange og samler informationer for patienter ét sted. Samtidig medfører Sundhedsplatformen en omfattende omstilling af arbejdsgange og en forandringsproces, der kan give udfordringer for personale og patienter i en periode, men det skal holdes op imod de store forbedringer, Sundhedsplatformen giver på sigt.

Valget af Sundhedsplatformen er udtryk for en langsigtet strategisk digital beslutning, der på sigt sikrer en bedre understøttelse af det kliniske arbejde, større patientsikkerhed og rettidig dokumentation, bedre behandlingsforløb og samarbejde om patientforløb i Østdanmark samt nye og bedre muligheder for bedre dialog mellem patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Det er en stor gevinst for Region Sjælland at kunne trække på den læring og erfaring, de har gjort sig i Region Hovedstaden, og systemet er blevet udbygget og forbedret løbende siden de fire foregående implementeringer i Region Hovedstaden. Det giver Region Sjælland et andet udgangspunkt, men implementeringsopgaven er naturligvis lige så stor hos os som i Region Hovedstaden, da mange arbejdsgange for de sundhedsprofessionelle ændrer sig med Sundhedsplatformen.

I Region Sjælland har vi indgået aftaler med Region Syddanmark og Region Hovedstaden om bistand til at behandle en del af vores patienter, mens vores egne sygehuse skruer ned for den planlagte behandling i forbindelse med indførslen Sundhedsplatformen. 

Læs mere om Region Sjællands implementering af Sundhedsplatformen her: