RADS opbløder anbefaling om at skifte velbehandlede patienter

af ...   |   17. august 2016, 09:04

RADS anbefaler fortsat, at patienter, der er velbehandlede på originalmidlet, også bør skiftes til et biosimilært lægemiddel, hvilket foreningen er uenig i. Men med en ny tilføjelse åbner RADS op for muligheden for, at der i højere grad kan tages individuelle hensyn.

Psoriasisforeningen ser selvfølgelig helst, at man slet ikke tvinger velbehandlede patienter på originalmidlet til at skifte til et biosimilært præparat. På det punkt er vi lodret uenige i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS’ anbefaling om, at velbehandlede patienter bør skiftes til et biosimilært præparat. 

Men RADS har med en ny tilføjelse til deres anbefaling åbnet en anelse op for, at individuelle hensyn kan tilgodeses:
Med mindre, der foreligger helt særlige individuelle patienthensyn bør patienter i stabil behandling med infliximab henholdsvis etanercept skiftes til billigste infliximab-lægemiddel henholdsvis etanercept-lægemiddel,” står der i anbefalingen på RADS’ hjemmeside, læs den her.

Denne tilføjelse åbner op for, at der kan tages hensyn til patientens situation, og at man kan argumentere imod et skifte for patienten i forbindelse med situationer, der er af afgørende betydning for patienten personligt eller professionelt, som fx en eksamensperiode eller et jobskifte.

Psoriasisforeningen fastslår fortsat, at det bør være en individuel og faglig vurdering af den enkelte patient, og ikke økonomien, der vægtes tungest i spørgsmålet om, hvorvidt et skifte er forsvarligt.

På RADS' hjemmeside kan læses mere om deres information om biosimilære lægemidler, følg linket her.