Psoriasispatienter søges til forskningsprojekt om hjertekarsygdomme

af Psoriasisforeningen   |   19. februar 2020, 15:21

Psoriasisforeningen er blevet spurgt, om vi vil videreformidle følgende opslag: Vi søger patienter med moderat til svær psoriasis med eller uden tidligere blodprop i hjertet eller hjernen. Vi søger både patienter, der ikke får aktuel behandling for deres psoriasis, og patienter, der får en sådan behandling.

I dag ved vi, at psoriasis ikke kun er en sygdom i huden, men en såkaldt systemsygdom, som kan ramme hele kroppen. Patienter med psoriasis har således øget risiko for flere følgesygdomme, fx hjertekarsygdomme.

Vi ønsker at undersøge, hvorfor patienter med psoriasis har en øget forekomst af hjertekarsygdomme. I projektet undersøger vi en gruppe patienter med psoriasis, som tidligere enten har haft en blodprop i hjertet eller hjernen, fået anlagt ballonudvidelse eller bypassoperation eller har åreforkalkning i benene, og sammenligner disse med en gruppe patienter med psoriasis, som ikke har haft blodpropper eller har åreforkalkning.

For at deltage i dette forsøg skal du kunne møde op til to ambulante besøg på Gentofte Hospital.

Du kan muligvis deltage, hvis du:

 • er 30 år eller derover.
 • har eller har haft moderat til svær psoriasis og haft enten 1) en blodprop i hjertet eller hjernen, 2) fået ballonudvidelse i hjertekarrene eller bypassoperation, eller 3) har åreforkalkning i benene.
 • har eller har haft moderat til svær psoriasis, ikke får aktuel behandling for din psoriasis og ikke har haft blodprop i hjertet eller hjerne.

Du kan ikke deltage, hvis du:

 • lider af demens.
 • tidligere har haft kræftsygdom indenfor de sidste 3 år.
 • har gennemgået større operationer indenfor de sidste 6 måneder.
 • er gravid eller ammer.
 • har været i behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) eller antibiotika inden for den sidste måned.
 • har svær nyresygdom.
 • lider af svær klaustrofobi.

Forsøget består af følgende:

 • Første besøg med en varighed af ca. 2.5 timer:
  • Spørgeskema, undersøgelse af din hud, samt blod, urin, afføringsprøver, måling af blodtryk, højde, vægt og talje/hofte-mål
  • Ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) samt hjertekardiogram (EKG)
 • Andet besøg med en varighed af ca. 4 timer:
  • Ultralydsskanning af halspulsårene
  • PET/CT-skanning, dvs. en skanning af kroppen som foregår uden kontrast men med et sporstof. Man skal være fastende fra midnat inden denne undersøgelse

Der gives ikke honorar til deltagende patienter.

Kontakt:

Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker mere information om forsøget, kan du kontakte:

 • Læge og ph.d.-studerende Hannah Kaiser, Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup. Email: lilian.hannah.kaiser@regionh.dk tlf: 38673261
 • Læge og ph.d.-studerende Amanda Kvist-Hansen, Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup. Email: amanda.kvist-hansen@regionh.dk tlf: 38673261

Forsøget er godkendt af Etisk komité med journalnummer H-17003458

Spørgsmål?

Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker mere information om forsøget, kan du kontakte:

Læge og ph.d.-studerende Hannah Kaiser, Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup. Email: lilian.hannah.kaiser@regionh.dk tlf: 38673261