Psoriasispatienter søges til forskningsprojekt

af Psoriasisforeningen   |   11. september 2019, 10:50

Psoriasisforeningen er blevet spurgt, om vi vil videreformidle følgende opslag: Patienter med psoriasis søges til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt på Hud- allergiafdelingen, Herlev og Gentofte hospital.

Vi ønsker at undersøge om bestemte enzymer og proteiner i hud og blod er anderledes hos patienter med psoriasis sammenlignet med raske personer, og dermed afdække om disse har betydning for sygdomsmekanismerne ved psoriasis.

Du kan muligvis deltage, hvis du:

  • Er 18 år eller ældre
  • Har psoriasis og ikke modtager medicinsk behandling herfor
  • Ikke har andre sygdomme
  • Ikke er gravid eller ammende

Ved deltagelse vil man skulle møde op én gang på Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital. 

Ved besøget vil man få taget blodprøve og 4 hudprøver. 

Deltagelse honoreres med 500 DKK samt kompensation for transportudgifter. Honoraret er skattepligtigt. 

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte læge, ph.d.-studerende Nikolai Loft på tlf. 38 67 37 61 alle hverdage mellem kl. 9-14 eller sende en mail på nikolai.dyrberg.loft@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetiske Komité (Journal nummer H-19031332).