Psoriasisforeningen mener: Der skal tages hensyn til den enkelte patient

Psoriasisforeningen er ikke imod biosimilære lægemidler generelt. Det er en god ting, at der er konkurrence på markedet, og der kommer flere og flere lægemidler til. Men konkurrence og prisfald skal komme patienterne til gode, så flere kan komme i den rigtige behandling. 20 % af vores patientgruppe på 165.000 har svær psoriasis, men kun 2500 får biologisk medicin. Går man med ubehandlet psoriasis, er risikoen for følgesygdomme og dårligere livskvalitet større.

Vi mener, at sikkerhed og tryghed er det vigtigste i behandlingen, og vores patientgruppe er ikke blevet velinformeret om skiftet til biosimilære lægemidler.

Vores bekymring går især på, hvis den patientgruppe, der har haft en ustabil behandlingskurve gennem lang tid, måske endelig har fundet en behandling, der virker - og så skal gennemgå den mulige utryghed ved at skifte igen. Der skal være plads til at tage hensyn til grupper som denne.

Det siges, at vurderingen er en faglig beslutning om skiftet, men over 95 % er blevet skiftet i fx Region Midtjylland, så det hænger nok også sammen med prioritering og besparelse i regionerne. Vi er vant til, at medicinskifte først og fremmest er drevet af en lægefaglig vurdering om manglende effekt og bivirkninger, fremfor primært af økonomi. Det, der foregår i øjeblikket, må siges at være et foruroligende skift i behandlingsregimet.

RADS og lægemiddelstyrelsen har nu udgivet informationsmateriale om biosimilære lægemidler, men det kommer på bagkant af de godkendte biosimilære lægemidler. Se informationsmaterialet på RADS og videoerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.