Psykologhjælp

Langvarig gigtsmerte og usikkerhed om, hvor sygdommen tager én hen, medfører ofte følelsesmæssige kriser hos patienten. Går man i længere tid og føler, at det hele kan være lige meget, kan det være en god ide at få lægen til at henvise én til en psykolog.

Fornyet selvværd og livskvalitet
Samtaler hos psykologen kan hjælpe én på ret kurs med fornyet selvværd og livskvalitet. Alternativt kan du opsøge en af landets smerteklinikker. Hér arbejder psykologer, læger, fysioterapeuter osv. sammen om at give den smerteplagede en samlet værktøjskasse til at tackle en hverdag i smerte. Desværre er der generelt lang ventetid til smerteklinikkerne.