Ergoterapi

Overordnet set handler ergoterapi om at hjælpe dig med at klare dagligdagen på nye og bedre måder, hvis gigten forhindrer dig i at gøre tingene som førhen. Målet er at du forbliver så selvhjulpen og aktiv som muligt. Du kan bede din læge om at henvise dig til en ergoterapeut.

Lær at aflaste leddene
Når det gælder gigtsygdomme, er den forebyggende indsats utrolig vigtig. En ergoterapeut kan hjælpe dig til at passe på dig selv og dine led, så du ikke får langvarige skader.

Han/hun kan vise dig, hvordan du bedst kan løfte og slæbe ting. Hvordan du skal sidde og ligge for at hvile mest muligt. Hvordan du fordeler belastningen, så du skåner dine gigtled. 

Brug hjælpemidler
Ergoterapeuten er også personen, der hjælper dig med at afdække, om du har behov for bestemte hjælpemidler til at aflaste din hverdag i boligen eller på arbejdspladsen.

Ergoterapeuten skal vide, hvordan præcis din dagligdag ser ud, om der er noget du gerne vil, men ikke kan osv. Hvis gigten tvinger dig til eksem-pelvis at skære kød, løfte gryden eller komme op af sengen på en akavet måde, kan ergoterapeuten fortælle, hvilke hjælpemidler, du kan have glæde af. Og hvordan du indarbejder dem på en naturlig måde i hverdagen.